"Vi arbetar tillsammans för att hitta individuella lösningar"

Landshypotek Bank som är jord- och skogsbrukarnas egen bank har följt sommarens torka och dess konsekvenser noga. Banken var tidig med att uppmana sina kunder inom jord- och skog att ha en tidig dialog. Cecilia Rogne, som är kundansvarig i Karlstad, hade under sommaren täta kontakter med sina kunder och såg på nära håll hur Värmlands lantbruksföretagare drabbades av torkan.

Har du upplevt hopplöshet bland era kunder?

– Det är tydligt att många är i en svår situation just nu. Vissa känner säkert hopplöshet men den allmänna känslan jag får när jag pratar med kunderna är betydligt mer hoppfull än så. Problemet i sig är inte nytt och beredskapen för väderförändringar är generellt sett hög, säger Cecilia.

Vad gör ni för att hjälpa dem igenom krisen?

– Vi har uppmanat våra kunder till att ha en tät och tidig dialog med oss – vi vill vara deras partner i den här processen. Vi arbetar tillsammans för att hitta individuella lösningar för att de ska kunna finansiera sin verksamhet även i kristid. I de flesta fall handlar det om välfungerade företag med sund ekonomi som behöver tillfälliga lån eller hjälp med att söka EU-krediter.

Har du märkt av ett ökat samarbete mellan lantbrukarna?

– Absolut, vi ser hur man hjälps åt ute i byarna. Det finns en stark gemenskap att luta sig emot i en kris som denna. Här i Värmland ringde flera in till vårt kontor för att berätta att de hade foder över och att behövande gärna fick komma och hämta.

Vad gör lantbrukarna för att förbereda sig på framtida väderkriser?

– Många planerar för att öka sina buffertar och göra verksamheten mer robust. Bland annat har vi sett att de större djurproducenterna säkrar sin fodertillgång genom att köpa mer åkermark. Rent allmänt tycker jag mig se en attitydförändring där man vill bli självförsörjande och på olika sätt sprida sin risk i företaget.

Intervjun är en del av Landshypotek Banks Lantbrukspanel Rapporten.