Ann Krumlinde ny ordförande för Landshypotek Bank

Ann Krumlinde blir ny ordförande för Landshypotek Bank. Hon har sedan 2018 ingått i bankens styrelse och efterträder nu Henrik Toll, som varit bankens ordförande sedan 2011.

– Vi är glada över att Ann nu tar på sig rollen som ordförande för vår bank. Hon har gedigen bankerfarenhet och samtidigt ett personligt engagemang för jord och skogsbruk. Vi är i stark utveckling och behöver fortsätta växa som bank. Ann har i tidigare roller visat dokumenterat prov på gott ledarskap, vilket vi ser som värdefullt i vår fortsatta utveckling, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening, som äger Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank har en drygt 180-årig historia och är sett till utlåningen en av Sveriges tio största banker. Banken växer och är i stark utveckling. Grunden för banken är utlåningen till ägande och brukande av jord och skog. Men under de senaste åren har även nya kundgrupper välkomnats, bl.a. genom att nya digitala lösningar presenterats för sparare och bolånekunder. Ann Krumlinde har lång erfarenhet i ledande befattningar inom den finansiella sektorn och var vd för Danske Bank i Sverige mellan 2012 till 2017. Dessförinnan har Ann bland annat varit chef för företagsmarknaden, kommunikationschef och regionchef i Danske Banks svenska verksamhet. Ann är idag verksam i flera sektorer genom styrelseuppdrag.

– Landshypotek är inne i en spännande utvecklingsresa och det känns inspirerande att bli en del av ambitionen att bli en finansiell partner för ännu fler jord- och skogsägare, villaägare och sparare som uppskattar vår affärsmodell och vår gröna grund. Jag hoppas kunna bidra till fortsatt tillväxt genom att kombinera min erfarenhet från finanssektorn med mitt personliga intresse för jord och skog, säger Ann Krumlinde.

Nya i Landshypoteks bankstyrelse är även Ole Laurits Lønnum och Lars-Johan Merin.

Ole Laurits Lønnum är sedan 2010 koncernchef för Landkreditt i Norge och har lång erfarenhet från norsk banksektor. Landkreditt är något av Landshypoteks systerorganisation i Norge, med rötterna i lantbruksutlåning men med tillväxt även inom andra områden.

Lars-Johan Merin äger och driver lantbruksföretag och har därmed god insikt i förutsättningarna för finansiering av svenska lantbruksföretag. Han har varit aktiv i Landshypotek Ekonomisk Förening sedan 2006 och invald i Föreningens styrelse sedan 2016.

Vid bankens stämma omvaldes till styrelsen också Anna-Karin Celsing (i styrelsen sedan 2014), Nils-Fredrik Nyblaeus (2011), Johan Trolle-Löwen (2011) och Gunilla Aschan (2019).