Villakvarter med vita och röda hus

Ännu lägre bolåneräntor hos Landshypotek Bank i augusti

I slutet av augusti sänkte Landshypotek Bank bolåneräntorna på bred front. Kunderna erbjuds en bästa ränta på 1,15 % (effektiv 1,16) på flera bindningstider. När banken nu redovisar snitträntorna för de lån kunderna fått under augusti märks att sänkningen har börjat få genomslag. De redan konkurrenskraftiga genomsnittsräntorna från juli har blivit ännu lägre.

Kunder som valde att ta nya bolån hos Landshypotek med tre månaders bindningstid fick i augusti i snitt en ränta på 1,23 % och med ett års bindning 1,18 %.

– Vi är givetvis glada att kunna erbjuda en på marknaden så utmärkande och fin ränta till våra nuvarande och nya kunder. Det är bra för alla med bolån och viktigt för konkurrensen på marknaden. Vi välkomnar fler att flytta sina lån till oss, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.
   
Landshypotek Bank utsågs av Villaägarna till årets bolånebank förra året och har i marknadsjämförelser de senaste åren stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna.  

– Vi har kunskap och trygghet från den utlåning till lantbruk vi bedriver sedan snart 200 år. När vi för några år sedan startade med bolån byggde vi moderna, smidiga och enkla digitala lånesätt för kunderna. Det, tillsammans med vårt fokus på utlåning och inte på en massa annat, gör att vi kan lägga kraft på att leverera till kund och därmed sträva efter att hålla nere räntorna till alla våra kunder.

Konkurrensen på marknaden är viktig. Finansinspektionen betonar i sin kvartalsrapport om bankernas bruttomarginaler vikten av att kunderna är beredda på att byta bank för att på så vis hålla nere sina räntekostnader. Rörelsen påverkar också hela marknaden konstaterar FI: ”Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.”

Bild på Catharina Åbjörnsson Lindgren

Catharina Åbjörnsson Lindgren håller med:

– Genom att jämföra med andra banker och vara beredda på att byta så kan kunderna dels sänka sina bolånekostnader och spara tusenlappar, dels vara med i den positiva rörelsen för ökad konkurrens på marknaden.

Under våren förbättrade banken sitt kunderbjudande på samtliga bindningstider, och i augusti sänkte banken ytterligare boräntorna på både korta och längre bindningstider. Som bäst erbjuder banken nu 1,16 % i effektiv ränta där belåningsgraden är som mest 60 % för lån upp till två års bindningstid. Det är sannolikt en av de absolut lägsta boräntorna på marknaden.

Landshypotek Banks snitträntor för bolån augusti 2020

Bindningstid Snittränta (%) Förändring (procentenheterer)
3 mån 1,23 -0,09
1 år 1,18 -0,22
2 år 1,20 -0,05
3 år 1,23 -0,08
4 år 1,50  +0,17