Bolåntagare erbjuds längre period av amorteringsfrihet

På Landshypotek följer vi samhällsutvecklingen noga och anpassar oss därefter för att på bästa sätt kunna möta kunder som drabbas ekonomiskt av corona-situationen. Efter att Finansinspektionens styrelse nu har beslutat om ett förlängt amorteringsundantag har Landshypotek, liksom andra banker, möjlighet att erbjuda bolånetagare tillfällig amorteringsbefrielse till och med sista augusti 2021.

Under gårdagen kom nya allmänna råd från Finansinspektionen som öppnar upp för längre perioder utan amorteringskrav. Detta innebär att bankens samtliga befintliga och nya bolånekunder kan ansöka om tillfällig amorteringsfrihet till och med sista augusti 2021.

–Det är glädjande att det nu görs undantag som ger bolånetagare ett ökat ekonomiskt handlingsutrymme i den osäkra tid som spridningen av coronaviruset medför. Vi gör alltid en individuell bedömning, men kommer med anledning av den rådande situationen öppna upp denna möjlighet för alla våra bolånekunder som idag omfattas av amorteringskravet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Läs mer om Finansinspektionens beslut här

Så går ansökan om amorteringsfrihet till

Bolåntagare i Landshypotek Bank ansöker om amorteringsfrihet genom att ladda ner och fylla i Ansökan om tillfällig amorteringsbefrielse.
Efter att ansökan undertecknats skickas den därefter in via ett meddelande i Internettjänsten eller postas till banken.

Till blankett Ansökan om tillfällig amorteringsbefrielse

För dem som redan ansökt om amorteringsfrihet görs en ny bedömning för eventuell förlängning när de första sex månaderna har gått.