Testa nytt för ditt bolån – och stärk din ekonomi

Allt för få prövar nytt på bolånemarknaden. Det visar en undersökning från Novus på uppdrag av oss på Landshypotek Bank. Många svenskar funderar visserligen varje månad på bostadsmarknaden och sina bolån. Men knappt en tredjedel har faktiskt bytt bank för sitt bolån, och utanför landets tre storstäder är det ännu färre. Många missar här en chans.

– I hela landet, men framför allt utanför storstäderna, skulle man behöva bli bättre på att se om det finns alternativ för sina bolån. Här finns en chans att pröva nytt som kan vara viktigt för den egna ekonomin och samtidigt ge nya upplevelser som bolånekund, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Tydligt mönster

Storstadsborna tänker oftare på bostadsmarknaden, söker flitigare information om den och har i något större utsträckning någon gång under det senaste året funderat på att flytta sitt bolån till en annan bank. De som bor i storstäder för dessutom oftare slag i saken och byter bolånebank.

Catharina Åbjörnsson Lindgren
Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

– Lånen är ofta högre i större städer och därmed ser många kunder den direkta nyttan med att söka sig till nytt. Som hela landets bank med konkurrenskraftigt erbjudande till alla bolånekunder tycker vi att man ska ta alla chanser att stärka den egna ekonomin och kontinuerligt se över sina möjligheter. Fler än storstadsboende behöver se över möjligheterna med att byta bolånebank.

Bolåneränta från 1,29%

Landshypotek Bank erbjuder för närvarande bolåneränta från 1,29% (effektiv ränta) och gäller lån med bindningstid upp till tre år och en belåningsgrad upp till 60 procent. För att ta del av den bästa räntan måste lånebeloppet vara minst 750 000 kronor.