Fortsatt konkurrenskraftiga bolåneräntor och rekordstort intresse för Landshypoteks bolån

Under hösten har Landshypotek fortsatt att sänka sina boräntor och öppnat för fler bolånekunder att ta del av bankens goda villkor. Landshypotek visar åter konkurrenskraftiga snitträntor för de lån kunderna har fått i oktober. Kundernas intresse för bankens bolån var under månaden rekordstort och Landshypotek närmar sig i snabb takt 10 miljarder kronor i total utlåning till bolånekunder.

Kunder som valde att ta nya bolån hos Landshypotek med ett och två års bindningstid fick i oktober i snitt en ränta på 1,08 respektive 1,16 %. De längre bindningstiderna – tre-, fyra- och femåringen – har också fortsatt resan nedåt och landade på 1,19 %, 1,23 och 1,32 %. Den korta tremånadersräntan snittade på 1,24 %.

Landshypotek har en transparent och rak prissättning på sina bolån. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt vilken ränta banken erbjuder. Fler kunder med olika belåningsgrad har under månaden tagit del av bankens bolån. Snittet på ettårsräntan har fått ett starkare tryck nedåt med det samarbete Landshypotek har inlett med Villaägarna, vars medlemmar får ytterligare goda villkor på redan goda villkor. 

– Vi har varit aktiva för att fler ska kunna ta del av våra bolån och vi ser att det ökade intresset återspeglas i vår tillväxt för oktober, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Redan under våren sänkte Landshypotek bolåneräntan på samtliga bindningstider. Det följdes av ytterligare sänkningar i såväl augusti som september. I flera marknadsjämförelser de senaste åren har Landshypotek stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. Villaägarnas Riksförbund utsåg i våras Landshypotek till årets bolånebank 2019.

– Vi har nu ett rekordstort intresse för våra bolån. Under en längre tid har vi konsekvent levererat några av marknadens absolut lägsta bolåneräntor. Jag tror att allt fler kunder har fått upp ögonen för och uppskattar kombinationen av goda villkor och den stabilitet och trygghet som vi står för, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek särskiljer sig på flera sätt från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas. Banken har erbjudit bolån i tre år och vuxit i snabb takt för att idag ha en bolånevolym på nästan 10 miljarder kronor.

– Det är väldigt positivt att kunderna efter den avvaktande Coronapräglade våren nu under hösten igen börjat att utmana sina gamla bankrelationer och söka nya möjligheter för sina bolån. Vi arbetar för närvarande intensivt och har ökat vår kapacitet för att på bästa sätt kunna möta alla kunder som vill låna hos oss, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.