I veckan hålls stämma i Landshypotek Ekonomisk Förening

På onsdag den 17 juni hålls föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening. På stämman deltar valda till fullmäktige från hela landet för dialog om föreningen och den egna bankens utveckling. Unikt för i år är att samtliga fullmäktige deltar genom digital uppkoppling.

– Mycket har blivit annorlunda våren 2020. Föreningsstämman är även om den i år är digital ett lika viktigt och stort tillfälle för oss som alltid. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och vi använder tillfället både till att blicka tillbaka och fortsätta ta den diskussion och de beslut som behövs för att stärka medlemsorganisationen för Landshypotek framöver. Under 2020 fortsätter vi arbeta med att ytterligare öka värdet av att vara medlem och ägare i vår egen bank. Jag ser fram emot stämman och att bidra till den fortsatta utvecklingen, har föreningens ordförande Per-Olof Hilmér skickat som hälsning till deltagarare i fullmäktige och förtroendevalda.

Vd Per Lindblad presenterar på stämman utvecklingen i Landshypotek Bank och resultatet för 2019. Per-Olof Hilmér, ordförande och Gunnar Lans, föreningschef, gör en presentation av utvecklingen i föreningen.

På dagordningen står också ändring av stadgar, antagandet av en kooperativ kod och motionsbehandling. Styrelsen har föreslagit att utdelningen till medlemmarna skjuts upp med anledning av det oklara läge som råder i samhällsekonomin och istället aviserat möjligheten att hålla en extra stämma i höst med nytt utdelningsbeslut.

Stämman är öppen för valda till fullmäktige, förtroendevalda i Landshypotek Ekonomisk Förening, inbjudna tjänstemän från banken och särskilt inbjudna gäster.