Landshypotek Bank: Fortsatt konkurrenskraftiga snitträntor för januari

En jämförelse mellan bankernas snitträntor för januari visar att Landshypotek fortsätter att hålla konkurrenskraftiga räntor.

Bankens snittränta för bolån med tre års bindning låg i januari på 1,19 %, vilket i jämförelse var lägst på marknaden. Snitträntan för lån med två respektive ett års bindningstid låg på 1,21 respektive 1,24 %. För lån med tre månaders bindning var snittet i december 1,36 %.

– Trots räntehöjningar hos många aktörer under januari ser vi ett generellt historiskt lågt ränteläge på marknaden. Ökad konkurrens från mindre aktörer, likt oss, bidrar till att hålla priserna nere och skapar fler möjligheter för kunderna att välja, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.


Bindningstid      Snittränta
3 mån                  1,36 %
1 år                      1,24 %
2 år                      1,21 %
3 år                      1,19 %
4 år                      1,28 %
5 år                      1,38 %

Eftersom Landshypotek ändrade sina räntor så sent som den 20 januari 2020 återspeglas de nya nivåerna inte fullt ut i månadens snitträntor.

Landshypotek Bank särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.