Landshypotek Bank levererade konkurrenskraftiga snitträntor för kunderna i mars

Förra månaden kunde Landshypotek Bank ge kunder som valde ett eller två års bindningstid en snittränta på 1,28 % för sina bolån. För bolån med tre månaders bindning var snittet 1,33 %. Banken sänkte räntorna i såväl februari som mars vilket nu fått verkligt genomslag på snitträntorna, som har sjunkit med upp till nästan 0,2 procentenheter.

Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank– Vi är givetvis glada för att vi i en marknadsjämförelse kan erbjuda så otroligt fina räntor till våra kunder. I denna oroliga tid är det många som nu ser över sin ekonomi och räntorna med längre bindningstid har fortsatt att vara lägre än de med kort bindningstid. Många ser därför nu också chansen och passar på att binda över längre tid. Vi är här för att stanna som bolånebank och fortsätter att erbjuda konkurrenskraftiga räntor oavsett vilken tid kunden väljer att binda på, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Störst kliv nedåt tog faktiskt lånen där kunderna valde fem års bindningstid, med 0,18 procentenheter för att landa på 1,40 %. Snittet för bankens utlåning till kunder som valde tre års bindning förändrades marginellt, med en snittränta på 1,32 %.

– Vi är relativt nya på bolånemarknaden men har funnits som trygg och säker bank för utlåning till jord- och skogsbrukare allt sedan 1836. Vi och våra kunder har under åren gått igenom såväl goda som tuffa tider. Vi erbjuder nu också amorteringsfria bolån efter dialog med de kunder som drabbats ekonomiskt av coronavirusets framfart. Sedan Finansinspektionens besked förra veckan förbereder vi nu också för att utveckla den tillfälliga amorteringsfriheten till att omfatta fler kunder, förutsatt att myndighetens förslag går igenom den 14 april, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Bindningstid Snittränta Förändring (procentenheter)
3 mån 1,33% -0,03
1 år 1,28% -0,09
2 år 1,28% -0,10
3 år 1,32% +0,01
5 år 1,40% -0,18

 

I början av mars sänkte banken sina bolåneräntor på löptider från ett år och uppåt. För samtliga räntor med bindning på mellan tre månader till tre år erbjuder banken nu en bästa effektiv ränta på 1,29 %. För bindning på fyra och fem år är bästa effektiva räntan 1,34 respektive 1,39 %.

Landshypotek Banks räntesättning för bolån är helt öppen och gäller för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta banken erbjuder.

Landshypotek Bank särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.