Landshypotek Bank sänker boräntorna

Landshypotek Bank fortsätter att utmana på bolånemarknaden. Under måndagen sänkte banken sina bolåneräntor på löptider från ett år och uppåt. För samtliga räntor med bindning på mellan tre månader till tre år erbjuder banken nu en bästa effektiv ränta på 1,29 %. För bindning på fyra och fem år är bästa effektiva räntan 1,34 respektive 1,39 %.

I februari sänkte Landshypotek räntan för bolån med tre månaders bindning med 0,10 procentenheter, vilket ger en bästa ränta på 1,29 % (effektiv ränta). Nu sänker banken räntan igen, på övriga löptider. Största sänkningarna görs på lån med tre, åtta och tio års bindningstid, där räntan sänks med 0,20 procentenheter. Räntan på bankens ett- och tvååring sänks med 0,10 respektive 0,15 procentenheter. Med en belåningsgrad upp till och med 60 procent blir den bästa effektiva räntan därmed 1,29 % på bindningar upp till tre år.  
 
– Som nya på bolånemarknaden vill vi göra skillnad och ha ett konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder. Våra upplåningskostnader har fortsatt att minska och därför kan vi nu fortsätta att sänka våra bolåneräntor, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.
 
I en färsk rapport från Villaägarna kammade Landshypotek hem förstaplatsen när bästa bolånebanken korades för 2019. Under 2019 har Landshypotek haft de bästa räntorna på flera löptider. Snitträntorna för februari som presenterades förra veckan visade att banken fortsätter att leverera konkurrenskraftiga boräntor.
 
– Vi och andra utmanarbanker är fortfarande relativt små, men vi påverkar räntan för alla kunder eftersom den ökade konkurrensen även påverkar storbankerna, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.
 
Landshypotek Banks räntesättning för bolån är öppen och tydlig för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt vilken ränta banken erbjuder. 
 
Landshypotek Bank särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd bas av investerare. Banken har erbjudit bolån till hus i drygt två år. I snabb tillväxt har banken fått många nya kunder och en utlånad volym på drygt 7 miljarder kronor.
 
Här ser du bankens samtliga bolåneräntor.