Landshypotek Bank sänker boräntor

Idag sänker Landshypotek bolåneräntorna på samtliga bindningstider mellan 1 och 10 år.

Räntan som gäller för bindningstider på 1 och 2 år sänks med 0,05 procentenheter. För bolån med 3 upp till 5 års bindning sänks räntan med 0,08 procentenheter. För belåningsgrader upp t.o.m. 60 procent ger det en ränta på 1,10 % (1,11 % effektiv ränta) för bindningstiderna 1 till 3 år. För bindning på fyra år och belåningsgrad upp t.o.m. 60 procent erbjuds en ränta på 1,15 % (1,16 % effektiv ränta) och för fem år ligger räntan på 1,20 % (effektiv ränta 1,21 %). Tremånadersräntan ligger sedan tidigare på konkurrenskraftiga 1,15 % (1,16 % effektiv ränta) på belåningsgrader upp t.o.m. 60 procent.

– Det känns riktigt bra att vi kan fortsätta erbjuda kunderna fina räntor. Med de här sänkningarna ger vi kunderna ytterligare möjligheter att under en längre tid säkra en god ränta, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.