Landshypotek Bank sänker räntan för bolån med kort bindningstid

Räntan sänks med 0,1 procentenheter för bolån med 3 månaders bindning, vilket ger en bästa ränta på 1,29 % (effektiv ränta).

– Som nya på bolånemarknaden har vi en uttalad ambition att göra skillnad och utmana med ett konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder. Nu har senaste periodens ökning av våra upplåningskostnader planat ut och vi bedömer därför att vi har möjlighet att göra den här sänkningen på den korta bolåneräntan, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Banks räntesättning för bolån är öppen och tydlig för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt vilken ränta banken erbjuder.

Bankens nya listränta för bolån med tre månaders bindning och utan hänsyn tagen till belåningsgrad är 1,77 % (effektiv ränta). Med en belåningsgrad upp till och med 60 procent blir den bästa effektiva räntan 1,29 %.

Landshypotek Bank särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd bas av investerare. Banken har erbjudit bolån till hus i drygt två år. I snabb tillväxt har banken fått många nya kunder och en utlånad volym på drygt 7 miljarder kronor.

Här ser du bankens samtliga bolåneräntor.