Landshypotek flyttar fram stämmor

Styrelserna för Landshypotek Bank och Landshypotek Ekonomisk Förening har beslutat att flytta fram de ordinarie stämmor som tidigare planerades att genomföras för banken respektive föreningen den 22 april. De bägge styrelserna vill innan det att stämmorna hålls bättre kunna överblicka och bedöma konsekvenserna för såväl banken som föreningen av den speciella situation som nu präglar samhället och samhällsekonomin.

Val till styrelserna och beslut om bl.a. utdelning skjuts på till stämmorna kan hållas.

Landshypotek har en stark kapital- och likviditetssituation. Banken är trygg och stabil i en exceptionell tid och i en osäker omvärld. Föreningsstyrelsen har föreslagit en utdelning till bankens jord- och skogsbrukskunder, som är medlemmar i den ekonomiska föreningen och ägare av banken. Som kooperativt ägd bank är utdelningen en viktig del av Landshypoteks affärsmodell.

Med framflyttade stämmor får styrelserna nu möjlighet till ett bättre underlag för att med hänsyn till den situationen som samhället och ekonomin befinner sig i, besluta om förslag till eventuell revidering eller ny tidpunkt för utdelningen. Även om banken står stark har styrelsen även att beakta omvärldens och myndigheternas förväntan om ett ansvarstagande i denna exceptionella situation. Det finns även möjlighet att hålla extra stämma senare under hösten och där besluta om utdelning.

Ordinarie Föreningsstämma och Bolagsstämma kommer att hållas senast den sista juni och kallelse kommer att ske när datumet är bestämt.

Kontakt för mer information:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10
Per-Olof Hilmér, ordförande, Landshypotek Ekonomisk Förening, nås via Jonas Feinberg.