Villakvarter med vita och röda hus

Landshypotek fortsätter att utmana på bolånemarknaden: Sänker nu räntorna på bred front

Banken stärker positionen som en positiv kraft för lägre räntor och mer transparens på den svenska bolånemarknaden. Idag sänkte Landshypotek ytterligare räntorna på både korta och längre bindningstider. 3-månadersräntan sänks med 0,13 procentenheter och räntan på lån från 1 till 3 år med 0,10 procentenheter.

I flera jämförelser det senaste året har Landshypotek stuckit ut genom att erbjuda några av de lägsta bolåneräntorna på marknaden. Redan under våren förbättrade banken sitt kunderbjudande på samtliga bindningstider. Med dagens sänkningar erbjuder nu banken som bäst 1,16 % i effektiv ränta där belåningsgraden är som mest 60 % för lån upp till två års bindningstid.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

– Vi har en trygg finansieringssituation och jobbar ständigt för att erbjuda våra kunder så bra räntor som möjligt. Vi är fortfarande en nykomling på bolånemarknaden och har en hög ambition att fortsätta växa med många fler kunder, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

– Allt för länge har kunderna varit hänvisade till några få banker som fått sätta räntorna. Det förändras nu snabbt på marknaden. Vi ser oss som en ny kraft i en större rörelse för bättre räntor och ökad transparens för bolånekunder i hela landet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Catharina Åbjörnsson Lindgren

Landshypotek Banks räntesättning för bolån är helt öppen och gäller för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta banken erbjuder.

Landshypotek särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas. Banken har erbjudit bolån i snart tre år och vuxit i snabb takt för att idag ha en bolånevolym på 8,5 miljarder kronor.