Landshypotek justerar räntan för bolånekunder

Med anledning av ökade upplåningskostnader, bl.a. efter Riksbankens höjda reporänta, justerar Landshypotek Bank sin ränta på bolån. Ändringen gäller från måndag 20 januari 2020.

I linje med de ökade upplåningskostnaderna höjs räntan med 15 till 20 punkter på bindningstider upp till fem år. Bästa ränta som Landshypotek Bank nu erbjuder är 1,38 procent på bindningstiderna 3 månader, ett år och 3 år, och 1,43 på bindningstid på 2 år. 

Landshypotek Banks räntesättning för bolån är öppen och tydlig för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt vilken ränta banken erbjuder.

– Vi är en av de bolåneaktörer som har haft de lägsta snitträntorna under hela 2019. Nu har bankernas upplåningskostnader ökat och vi är i nytt ränteläge på marknaden. Vi kommer att fortsätta göra allt vi kan för att vara konkurrenskraftiga och erbjuda kunder i hela landet ett riktigt bra bolån även i det nya ränteläget, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor.