Landshypotek justerar räntan för jord- och skogsbruksföretagare

Med anledning av ökade upplåningskostnader, bl.a. efter Riksbankens höjda reporänta, justerar Landshypotek Bank sin grundränta på rörlig bindningstid för jord- och skogsbruksföretagare med 25 punkter. Ändringen gäller från måndag 20 januari 2020.

Utlåningsräntan inom jord- och skogsutlåningen är alltid individuell och därmed olika för varje låntagare. Ränta erbjuds efter dialog med bankens företagsmarknadsorganisation. I ränteerbjudandet görs en bedömning utifrån bl.a. kostnaden för upplåning, kapital och risk.

Den kostnad som bankerna har för upplåning har under en längre tid ökat och gjorde det ytterligare efter Riksbankens räntebesked. Nu höjer banken grundräntan på rörliga bindningstider, upp till tre månader. 

– Bankens upplåningskostnader har ökat och vi är i ett nytt ränteläge. I det nya läget kommer vi att fortsätta göra allt vi kan för att erbjuda våra jord- och skogsbruksunder konkurrenskraftiga räntor, men även goda möjligheter till utdelning av vinsten, kunskap och nätverk inom jord och skog, allt det som följer av att vara kund hos oss, säger Johan Asklund, affärschef på Landshypotek Bank.

Läs mer om våra räntor här.

Landshypotek Bank ägs av Sveriges jord- och skogsbrukare och vårt överskott går tillbaka till deras verksamheter. Som kund hos oss är du med och bidrar till att behålla och utveckla den svenska landsbygden med välskötta skogar, öppna landskap och svenskproducerad mat – som vi alla kan ta del av.