Landshypotek leder panel om skogens roll

På Landshypotek har vi varit engagerade för de svenska skogarna sedan 1836. Vår hållbarhetschef Martin Kihlberg leder en paneldiskussion under Elmidalen med fokus på de svenska skogarna och deras nyckelroll i samhällsekonomin.

Den svenska skogen samlar och engagerar. Vi behöver förhålla oss till ett brett spektrum av intressen med olika perspektiv på skogens roll i samhällsekonomin. Skogen ska brukas, nyckelbiotoper ska skyddas, förnyelsebar råvara ska tas ut samtidigt som äganderätten ska värnas och gröna investeringar ska stimuleras. Kan skogen tillgodose alla dessa intressen? Och i så fall hur? Vilka är riskerna och hur ser möjligheterna ut?

I panelen hittar du personer som tillsammans representerar olika perspektiv på skogen.

Catrin Gustavsson Chef Innovation och Nya affärer
Catrin Gustavsson, innovationschef Södra Skogsägarna

Herman_SundqvistHerman Sundqvist generaldirektör Skogsstyrelsen

Kerstin_DafnäsKerstin Dafnäs, ordförande för Spillkråkan

Henrik_SjolundHenrik Sjölund, vd Holmen

Hoppas vi ses på skärmen tisdag den 30 juni kl. 14.15–14.45 under Elmiadalen, en digital mötesplats med syfte att i coronatider möjliggöra erfarenhetsutbyte och tillvarata den innovationskraft som finns i Sverige.