Vit villa med trädgård i förgrunden

Landshypotek sänker fler boräntor

Landshypotek fortsätter att utmana och växa på bolånemarknaden. Banken passerar nio miljarder kronor i utlåning. Kort tid efter den förra räntesänkningen återkommer nu banken med ytterligare sänkningar på fler bindningstider. Listräntan på bolån med 4 och 5 års bindningstid sänks med 0,1 procentenheter. För bolån med 8 och 10 års bindning sänks räntan med 0,3 procentenheter.

Så sent som i slutet av augusti sänkte Landshypotek räntan på 3-månadersräntan samt räntan på lån med 1, 2 och 3 år. Det följde efter bankens räntesänkningar redan under våren på samtliga bindningstider. Som bäst erbjuder banken 1,16 % i effektiv ränta där belåningsgraden är som mest 60 % för lån upp till två års bindningstid. Landshypotek upplever en stor kundtillströmning och passerar en utlåning på 9 miljarder kronor. 

 Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

– Många kunder hittar nu till oss. Vårt fokus på utlåning gör att vi kan lägga kraft på att leverera konkurrenskraftigt låneerbjudande till våra kunder utan att störas av massa annat. Det känns bra att vi så kort tid efter förra sänkningen kan fortsätta sänka räntorna på bred front, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.
 
Landshypotek har tidigare lyft frågan om värdet med ökad konkurrens på bolånemarknaden.
 
– Kunderna kan bli de stora vinnarna på dagens bolånemarknad, genom att bli mer aktiva och jämföra olika bankers räntor. Det finns mycket pengar för kunden att spara genom byta från en gammal bankrelation med hög ränta till någon med ett bättre erbjudande, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank utsågs av Villaägarna till årets bolånebank förra året och har i jämförelser de senaste åren stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna.  
 
Bankens räntesättning för bolån är helt öppen och gäller för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta banken erbjuder.
 
Landshypotek särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas. Banken har erbjudit bolån i snart tre år och vuxit i snabb takt för att idag ha en bolånevolym på cirka 9 miljarder kronor.