Landshypotek skjuter upp utdelningen till medlemmarna

Landshypotek Ekonomisk Förening föreslår föreningsstämman i juni att besluta om att hålla inne utdelningen till medlemmarna; jord- och skogsbrukare runt om i landet. Beslutet kommer efter en aktiv dialog med bland annat Finansinspektionen.

Styrelsen för den ekonomiska förening som äger Landshypotek Bank väljer därmed att följa den allmänna inriktningen om återhållsamhet och särskilt Finansinspektionens tydliga uppmaning om att banker inte ska göra utdelningar i det osäkra läge som råder i samhällsekonomin för närvarande. Landshypoteks föreningsstyrelse aviserar samtidigt möjligheten att hålla en extrastämma för utdelningsbeslut under hösten. Nya aktiva bedömningar kommer att göras vartefter situationen förändras.

  -Vi har förståelse för situationen i samhället i stort i denna tid och väljer därför att avvakta med vår utdelning till medlemmarna, även om vi inte ser att viss utdelning redan nu under våren på något sätt hade äventyrat vår ekonomi eller vår banks möjligheter att låna ut pengar, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Finansinspektionen har särskilt uppmanat banker att hålla inne sina utdelningar i den osäkra tid som råder nu. Landshypotek Ekonomisk Förening har en ytterst trygg ekonomi och kapitalsituation. Kapaciteten för Landshypotek Bank att låna ut till såväl hushåll som företag är god och motståndskraften mot eventuella kreditförluster är stark. Utdelningen är även en viktig del av bankens affärsmodell som styrelserna vill vårda.

Landshypoteks utdelning är en del av en cirkulär ekonomi och unik på marknaden, där bankens kunder med insatser bygger eget kapital och får utifrån sina insatser del av vinstmedlen. Att utdelningen går tillbaka till bankens kunder inom jord och skog innebär en likviditetsstärkande åtgärd för Sveriges lantbrukare och därmed en del av att stärka den samhällsviktiga verksamhet som livsmedelsproduktion enligt myndigheterna är.

  -Vår utdelning går direkt till aktiva jord- och skogsbrukare och gör stor och nödvändig nytta för att stärka svensk livsmedelsproduktion. Vi hade nu gärna tagit ansvar genom att kombinera att hålla medel kvar i banken och samtidigt dela ut till pengar till lantbrukare. Det hade för oss varit att bidra till störst samhällsnytta, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Efter ytterligare dialog med Finansinspektionen väljer Landshypotek dock att helt följa myndighetens uppmaning. Det tidigare förslaget på medlemsutdelning som gavs i anslutning till årsredovisningen för 2019 dras nu tillbaka.

Föreningsstämma där utdelningen beslutas kommer att hållas 17 juni. Föreningen öppnar samtidigt för möjligheten att hålla extra stämma senare under året och vid en möjlig annan samhällsekonomisk situation, besluta om utdelning till medlemmarna och därmed direkt stärka det svenska lantbruket.

Kontakt för mer information: Jonas Feinberg telefon 070-349 24 10.