Landshypotek uppmärksammar problemen som kontroversiellt EU-förslag innebär för skogsbrukare

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett förslag på vilka investeringar som i framtiden ska anses miljömässigt hållbara. Om kommissionens förslag till s.k. taxonomi blir verklighet får det stora konsekvenser för det svenska hållbara skogsbruket och svenska skogsägare – och kan i längden leda till dyrare lån. Landshypotek Bank försöker på flera olika sätt uppmärksamma regeringen och andra politiker i Sverige och EU, samt aktörer i finans- och skogsbranschen på problematiken.

– Det svenska skogsbruket riskerar med förslaget att klassas som icke hållbart. Det får allvarliga konsekvenser för det svenska skogsbruket. Istället för att ta tillvara på, skulle Sverige straffas för det hållbara sätt som landets skogsägare bedriver skogsbruk. Genomförs förslaget skulle det påverka marknaden för gröna obligationer negativt och därmed försvåra för skogsnäringen att få krediter, säger Martin Kihlberg, Hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank har under en längre tid varnat för att EU-kommissionens utformning av taxonomi för gröna investeringar riskerar gå snett i relation till det svenska hållbara skogsbruket. Taxonomin handlar om att skapa ett gemensamt ramverk i Europa för att styra kapital på finansmarknaden till hållbara investeringar. Företag och industrier ska få incitament för stegvis förflyttning mot grönt. Det är vällovligt och välkommet. Men i kommissionen förslag är det skogsbruk som vi är vana vid att betrakta som icke hållbar ekonomisk aktivitet.

Banken har bidragit till skrivelser och kontakter med regeringen och andra politiker för att uppmärksamma konsekvenserna. Nu hoppas Martin Kihlberg att regeringen tagit till sig och kommer ta upp en tydlig dialog med EU-kommissionen om riskerna för svenska skogsbruket.

– Vi har mött ett växande intresse och bred uppslutning för att uppmärksamma regeringen om de allvarliga bristerna i förslaget. Förhoppningsvis finns fortfarande chans för regeringen att påverka förslagets utformning i EU.

Här kan du läsa ett gemensamt brev till regeringen från branschorganisationerna LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna och Svenska Bankföreningen.

Här kan du läsa vår debattartikel publicerad i ATL.