Landshypoteks regionmöten handlar framförallt om samverkan

Under nästa vecka är det åter dags för lantbrukare runt om i landet att mötas i årets stora medlemsmöten i Landshypotek Ekonomisk Förening. Då bjuder en av Sveriges största ekonomiska kooperationer in till regionmöte på elva orter med start i Lund, Umeå och på Gotland på måndag 16 mars. På mötena kan lantbrukare utbyta idéer, ta del av vad som händer i föreningen och den bank de äger och lyssna till intressanta gästföreläsare.

Landshypotek Bank är unik som medlemsägd bank. Landshypotek Ekonomisk Förening, bankens ägarorganisation, har runt 38 000 medlemmar från hela landet som är verksamma inom jord och skog. Varje år bjuds alla medlemmar in till regionmöten runtom i Sverige för att utbyta idéer, ta del av vad som händer i föreningen och banken de äger och lyssna till intressanta gästföreläsare. Under mötet presenteras även föreningens förslag till utdelning till medlemmarna. Utdelningen beslutas sedan på föreningsstämman 22 april.

– Vi på Landshypotek delar själva våra kunders och medlemmars vardag. När alla medlemmar, tillika ägare av banken, nu bjuds in till regionmöten är såklart information om banken och föreningens verksamhet en del, men framförallt är det en möjlighet för landets jord-, skogsbrukare och gårdsboende att knyta viktiga nätverk i sitt närområde, dela erfarenheter och träffas, säger Per-Olof Hilmér, ordförande, Landshypotek Ekonomisk förening.

– Goda samarbeten är och har varit en grundsten för Landshypotek allt sedan vi bildades 1836. Det märks än i dag. Stark samverkan var till exempel helt avgörande för att klara prövningarna efter 2018 års torka. 

I Landshypotek Ekonomisk Förening äger 38 000 jord- och skogsbrukande medlemmar tillsammans sin egen bank. Banken kan finansiering av gårdar, mark och investeringar och genom ägandet kan finansiering till lantbruket säkerställas och att överskottet i banken hållas inom de gröna näringarna. Regionmötena ger även banken ett tillfälle att möta och ha en dialog med många av sina kunder.

– Med regionmötena får vi möjlighet att ha direktkontakt med flera tusen lantbrukare. Det är en väldigt viktig vecka för oss på banken, säger Per Lindblad, VD, Landshypotek Bank.

Utöver mötesförhandlingar, diskussioner om verksamhetens kärnfrågor och förslag till utdelning för vinsten 2019, ges det även tillfälle att lyssna till intressanta föredrag som förenar både nytta och nöje, ibland mer av det första, ibland mer av det senare. 

Mötena gästas av:

 • I region Östgöta bjuds besökarna på strategisk företagsledning och en omvärldsanalys om strävan att nå ett klimatneutralt jordbruk av Per Hansson från SLU Kompetencentrum Företagsledning. Niclas Albinsson från Särtshöga delar också med sig av berättelser om verksamheten på en av Sveriges nordligaste vinodlingar.
 • region Mälarprovinsernas möte kommer skogsentreprenören Karl Hedin berätta om skog och äganderätt.
 • Medlemmarna i region Mitt får svar på frågan om man kan jobba som professionell soffsittare av Johanna Ojala, som bl.a. syns i SVT:s Vinterstudio.
 • När region Skåne samlas bjuds det på en betraktelse över Lundaspexarna Hasse och Tage av Kalle Lind, radiopratare, manusförfattare m.m. 
 • Ola Stenegärd gästar region Gotlands möte och berättar om motorcykelresan från garaget hemma på gården i Stånga till att vara en av världens hetaste designer och formgivare för motorcyklar. Idag jobbar han som chefsdesigner för Indian Motorcycles och har tidigare jobbat för BMW.
 • I Umeå guidas region Norrs medlemmar i förutsättningarna för solel av Karolina Hed från Umeå Energi. 
 • Region Älvsborg m.fl. provinser får lyssna till entreprenören Christer Kjellner som bland annat driver Astro Sweden och Frebaco berättar om sin havresatsning.
 •  I region Wermland presenterar yngre driftiga entreprenörer inom de gröna näringarna sina verksamheter och hur de utvecklats.
 • Region Örebro besöks av universitetslektorn Per Frankelius vars forskning är inställd på att förstå och stimulera innovativa processer inom främst lantbruket. På mötet bjuds besökarna på en framtidsblickande titt på lantbruket i Örebro 2035, utmaningar och möjligheter.
 • Region Småland m.fl. provinser gästas även de av Per Frankelius på ämnet framtidens jordbruk, utmaningar och möjligheter.
 • Medlemmarna i region Gävle Dala kan se fram emot att höra Anders Södergren berätta om sin långa karriär som elitskidåkare.

Om Landshypotek Ekonomisk Förening

Den ekonomiska föreningen har sin bakgrund i hypoteksföreningarna som startade i Skåne 1836 och sedan växte fram runt om i landet för att säkra kreditgivningen till det växande jord- och skogsbruket. Sedan starten 1836 har Hypoteksföreningarnas ursprungliga idé överlevt toppar och dalar i ekonomin och näringarna och ständigt varit en central del av lantbrukets utveckling. Den regionala indelningen som föreningen fortfarande använder sig av för lokal närhet till medlemmarna grundar sig i stort på den som 1800-talets tio fristående hypoteksföreningar etablerade.

Landshypotek Ekonomisk Förening bildades 1995 då hypoteksföreningarna gick samman. För den operativa verksamheten bildades ett aktiebolag, Landshypotek AB. Bildandet var en innovation i svensk finanshistoria och möjliggjordes genom en förändring av lagstiftningen. Kooperativ verksamhet kunde med förändringen bedrivas i helägda dotterbolag.

Landshypotek AB blev 2013 Landshypotek Bank AB. Föreningen blev därmed ägare av en bank.

Mer om regionmötena går att läsa här
Om regionmötena 2020