Mångmiljonutdelning till landets jord- och skogsbrukare

Landshypotek Bank ägs via Landshypotek Ekonomisk Förening av cirka 38 000 medlemmar verksamma inom jord- och skogsbruk. I samband med att föreningen nu presenterar sin årsredovisning för 2019, föreslår styrelsen en utdelning på 141,3 miljoner kronor till medlemmarna.

– Att lantbrukssverige klarat av ansträngningarna efter 2018 års torka så bra visar på den enorma kraft som finns bland våra medlemmar och kunderna i banken. Det var också för att hantera den här typen av utmaningar som Landshypotek bildades för mer än 180 år sedan. Behovet märks än idag. Det om något bekräftar vår tro på Landshypoteks unika roll som landsbygdernas och hela landets bank. Vi går stärkta in i 2020-talet, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypotek Bank ägs av stora och små jord- och skogsbruksföretagare över hela Sverige. Med lånet till sin jord- och/eller skogsverksamhet via Landshypotek Bank blir kunden också medlem i den ekonomiska förening som äger banken. Utifrån medlemmens insats i föreningen och det resultat som banken gör så får medlemmarna sedan en årlig utdelning.

Mot bakgrund av 2019 års resultat föreslår föreningens styrelse att 141,3 miljoner kronor ska gå till föreningens medlemmar i form av utdelning, vilket motsvarar 8 procent i utdelning på medlemsinsatsen.

Givet att föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag så har Landshypotek Ekonomisk Förening totalt lämnat drygt 739 miljoner kronor direkt till det svenska jord- och skogsbruket de senaste fem åren. Utdelningen för 2019 klubbas slutgiltigt vid den stämma som hålls den 22 april.

– Ju fler vi är, desto starkare är vi. Vi fortsätter arbeta med att ytterligare öka värdet av att vara medlem och ägare i vår egen bank. Genom att vi är ägardrivna bidrar vi med en trygghet i att kunna fortsätta att finansiera satsningar på landsbygden och en gedigen erfarenhet av våra medlemmars affärer och verksamheter, säger Per-Olof Hilmér

Förslaget följer både bankens och föreningens policy om utdelning. Utdelningsbeskedet framgår av den ekonomiska föreningens årsredovisning och där går det också att läsa mer om föreningens verksamhet och ekonomi.

Här kan du ladda ned Årsredovisning Landshypotek Ekonomisk Förening 2019 (pdf)

Kompletterande tillägg 23 mars 2020:

Styrelsen lämnade med Årsredovisning ett förslag till utdelning om åtta procent att ta på stämman. Mot bakgrund av den exceptionella situation som samhället befinner sig i just nu med anledning av den pågående COVID-19-epidemin, såväl ekonomiskt som hälsomässigt, kan styrelsens förslag till föreningsstämman komma att behöva justeras för att säkerställa att Landshypotek ska fortsätta vara en stark och trygg bank. För det fall det sker en förändring av styrelsens förslag kommer det att kommuniceras.