Mer än varannan bor i sin drömbostad – en villa på landsbygden

Villalivet lockar och en villa på landsbygden är en ohotad etta på listan över drömboenden sedan 2018. Det som drar är friheten, närheten till naturen och lugn och ro. Plus att man slipper ha grannar tätt inpå. Boende i Mellansverige sticker ut genom att i ännu högre utsträckning drömma om ett hus på landsbygden (40% jämfört med 35% totalt). Det visar en färsk undersökning som Novus gjort bland personer i allmänheten med bolån, på uppdrag av Landshypotek Bank.

Enkäten visar också att män lockas i högre grad än kvinnor av villalivet på landsbygden (40% jämfört med 29%). Även 41-55-åringar utmärker sig genom att i större utsträckning drömma om en villa på landsbygden (43% jämfört med 35% totalt).

Personer som redan bor i villa ser i högre utsträckning just en villa på landsbygden eller i en mindre ort som sin drömbostad. Omvänt svarar de som idag bor i lägenhet i större utsträckning att de drömmer om en lägenhet i en stor eller mellanstor stad eller mindre ort samt även villa i storstad.

Resultatet i korthet:  

  • Mer än åtta av tio (84 procent) har villa som drömboende.
  • Mer än var tredje (35 procent) anger att deras drömboende är en villa på landet.
  • Bosatta i Mellansverige drömmer i ännu större utsträckning om ett hus på landsbygden (40% jämfört med 35% totalt).
  • Mer än var femte (22 procent) anger att deras drömboende är en villa på en minde ort.

Om undersökningen

Boendebarometern är en återkommande undersökning som tar tempen på den svenska bostadsmarknaden. Här ges en unik inblick i hur svenska bolånetagare ser på sin bostad och dess finansiering. Studien genomförs årligen av Novus sedan 2018 på uppdrag av Landshypotek Bank, och omfattar den svenska allmänheten i åldersspannet 18–79 år som har bolån och är delaktiga i beslut om hushållets bolån.