Nu förbereds tillfälligt undantag från amorteringskrav

Igår gav Finansinspektionen beskedet att banker ska få möjlighet att ge nya och befintliga bolånetagare ett undantag från amorteringskravet. Undantaget kan göras efter individuell prövning och kommer tidigast att gälla från 14 april och sedan till juni 2021. Landshypotek Bank välkomnar dialog med kunderna i denna tid och förbereder nu för att allt fler ska kunna omfattas av undantagen.

Tidigare har myndigheterna krävt att hushållen förlorar inkomst på grund av arbetslöshet eller sjukdom för att amorteringsfrihet ska beviljas. Nu föreslår Finansinspektionen att bankerna får möjlighet att bevilja amorteringsfrihet för samtliga nya och befintliga bolånetagare med hänvisning till den kraftiga nedgången i svensk ekonomi som följer i coronavirusets spår.

Myndigheten är samtidigt tydlig med att amorteringsfrihet bygger på en individuell bedömning som banken måste göra för låntagaren.

Landshypotek Bank har tidigare erbjudit de bolånekunder som drabbas ekonomiskt i samband med Corona-situationen en särskild möjlighet att ansöka om tillfällig amorteringsfrihet under en begränsad period. Nu förbereder banken för att utveckla den tillfälliga amorteringsfriheten till att omfatta fler kunder, om myndighetens förslag går igenom, till den 14 april.

Ekonomin prövas även för bankens jord- och skogsbrukskunder. Här uppmanar banken, liksom vid torkan sommaren 2018, till tät kontakt mellan kund och medarbetarna på banken, så att efter dialog och individuell prövning behovet av rätt tillfälliga åtgärder kan sättas in, där amorteringsfrihet kan vara en sådan åtgärd.