Nytt nummer av Medlemsaktuellt ute

Medlemsaktuellt är medlemstidningen för Landshypoteks runt 38 000 jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmar. Den utkommer några gånger per år och distribueras till medlemmarna, men alla som önskar får självklart läsa den. Nu är majnumret här - fullt med nyheter om vad som händer i och kring banken och föreningen.

Detta nummer publiceras endast i en digital version för att vara så aktuell som möjligt när det når läsarna. Här presenteras ett urval ur artiklar från majupplagan. Medlemsaktuellt i sin helhet finns att ta del av som pdf under rubriken ”Läs Medlemsaktuellt”.

Ur innehållet

"Vi vill växa tillsammans i denna tid och göra det bästa av situationen så att alla lantbruksföretagare och landsbygdsboende står starka när hjulen börjar snurra igen." Det säger Landshypotek Banks vd Per Lindblad i ledaren och betonar samtidigt att Landshypotek Bank behövs som bank, särskilt i denna tid. "Det är för oss ett samhällsuppdrag som ständigt vårdas och utvecklas."
>Läs Per Lindblads ledare här  

Föreningen föreslår föreningsstämman i juni att besluta om att hålla inne utdelningen till medlemmarna. Beslutet kommer efter en aktiv dialog med bl.a. Finansinspektionen.
>Läs mer om att utdelningen skjuts upp här

I Medlemsporträttet porträtteras Peter Tagesson, skogsbrukare och förtroendevald i Landshypotek Ekonomisk Förening. Till skillnad från många andra privata skogsägare har Peter inte ärvt sin roll. Han har förvärvat sin skogsmark genom en kombination av målmedvetenhet och tur.
>Läs om skogsägaren med respekt för naturen här

Relationen till medlemmarna står de förtroendevalda för. I höstas träffades alla som är valda till styrelser och valberedningar i Landshypotek på Lundsbrunn utanför Skara.
>Läs om vad som avhandlades på Förtroendevaldakonferensen här 

Det är något av innehållet du kan ta del av i detta nummer.

Trevlig läsning!