Planerade Regionmöten ställs in

Landshypotek Ekonomisk Förening ställer in de elva Regionmöten som medlemmarna bjudits in till runt om i landet nästa vecka. Detta med hänvisning till den exceptionella situation med Covid-19 vi i samhället nu befinner oss i, och myndigheternas skärpta riktlinjer för att måna om människors hälsa.

Det är i dagsläget inte möjligt att genomföra mötena på det sätt som planerats. Föreningens styrelse är dock ytterst angelägen om en fungerande föreningsdemokrati och stark medlemsrelation. Därför bedöms nu alternativa vägar för att hålla uppe medlemsdemokratin på ett bra sätt, fånga upp medlemssynpunkter och få chans att lämna medlemsinformation om utvecklingen i bank och förening även i denna exceptionella tid. Föreningen kommer att återkomma med information om dessa medlemsmöjligheter.