Årets regionmöten hölls på telefon

Regionmöten hålls vanligen i mars och är den största årliga träffpunkten för Landshypoteks aktiva och intresserade ägare runt om i hela landet. Men corona-situationen gjorde att föreningen var tvungna att tänka nytt. Istället bjöds medlemmarna in till att delta över telefon och i en mer avskalad form. "För inget är omöjligt för bönder", som Rickard Axdorff, förtroendevald, sa efter ett kort men väl genomfört regionmöte i Örebro.

Landshypotek Bank ägs av Landshypotek Ekonomisk Förening, som med sina 38 000 medlemmar är en av Sveriges största ekonomiska kooperationer. Under en vecka i mars möts vanligen medlemmar, föreningens förtroendevalda, bankens medarbetare och andra intressenter för att lyfta aktuella frågor, lyssna till intressanta föredrag och ta del av vad som händer i föreningen och den medlemsägda banken.

   - I år var vi tvungna att ställa in de uppskattade regionmötena på det sätt som de var planerade. Men det är viktigt att fortsätta arbetet och driva den demokratiska processen vidare även i dessa exeptionella tider, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

De elva regionmötena blev istället lika många telefonmöten dit medlemmarna bjöds in att delta på distans. Mötena genomfördes i ytterst avskalad form 3-7 april. Därför lades extra kraft på att istället dela så mycket material som möjligt på landshypotek.se. Banken och föreningen utökade också tillgängligheten och öppnade för fler kontaktvägar. Bl.a. kunde frågor ställas direkt till Per-Olof Hilmér, ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening och Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, inför och efter mötena.

Valberedningarnas förslag togs med bifall och tio nyvalda ledamöter kunde hälsas välkomna till regionstyrelserna. 
Se förslagen här

Vidare hoppas Per-Olof att föreningen redan under hösten kan bjuda in till nya medlemsträffar för att prata vidare om arbetet i den ekonomiska föreningen, vad som är på gång och utvecklingen framöver.