Rekordstort intresse för Landshypoteks bolån när banken visar fortsatt starka snitträntor

Landshypotek visar återigen konkurrenskraftiga snitträntor för de lån kunderna har fått den senaste månaden. Det är en tydlig effekt av bankens fortsatta räntesänkningar under hösten. November var tredje månaden i rad som kundernas intresse för Landshypoteks bolån nådde en ny rekordnivå för att dessutom passera 10 miljarder kronor i total bolånevolym.

Kunder som valde att ta nya bolån hos Landshypotek med tre månaders och ett års bindningstid fick i november i snitt en ränta på 1,18 respektive 1,06 %. Det är fjärde månaden i rad som räntan för bankens ettåriga bolån landar på en lägre nivå än föregående månad. 
 
– Vi fortsätter att se en rekordstor efterfrågan på våra bolån. Det är så klart väldigt glädjande att kunderna uppskattar vårt erbjudande. Dessutom är det positivt att allt fler utmanar sin gamla bankrelation och byter till en utmanare med bättre villkor, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Ser räntan direkt

Landshypotek har en transparent och rak prissättning på sina bolån. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt vilken ränta banken erbjuder. Snittet på ettårsräntan har fått ett starkare tryck nedåt med det samarbete Landshypotek har inlett med Villaägarna, vars medlemmar får ytterligare goda villkor på redan goda villkor.
 
Redan under våren sänkte Landshypotek bolåneräntan på samtliga bindningstider. Det följdes av ytterligare sänkningar i såväl augusti som september. I flera marknadsjämförelser de senaste åren har Landshypotek stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. Villaägarnas Riksförbund utsåg i våras Landshypotek till årets bolånebank 2019.
 
– Det är också intressant att se att snitträntan för både ettåringen och tvååringen fortsätter att ligga lägre än den korta tremånadersräntan. Det visar på det fantastiskt låga ränteläge som vi nu har haft en längre tid och som jag tror att många vill passa på att ta vara på.

Rötterna i svenska landsbygden

Landshypotek särskiljer sig på flera sätt från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas. Banken har erbjudit bolån i snart tre år och vuxit i snabb takt för att idag ha en bolånevolym på över 10 miljarder kronor.

Bindningstid Ränta (%) Skillnad (procentenheter)
3 mån 1,18 -0,06
1 år 1,06 -0,02
2 år 1,16 +/-0
3 år 1,19 +/-0
5 år 1,32 +/-0

Här ser du Landshypotek banks samtliga räntor på bolån