Svar på vanliga frågor med anledning av coronaviruset

Spridningen av coronaviruset påverkar hela samhället. För många hushåll och företag innebär det också en ekonomisk påfrestning. Landshypotek Bank håller öppet som vanligt. Just nu får vi många frågor från kunder. Här sammanställs några av de vanligaste frågorna och svaren.

– På Landshypotek har vi skapat trygghet för våra kunder sedan 1836. Vi har som alla andra ett ansvar för folkhälsan i denna tid, men vi har också ett särskilt samhällsansvar att fortsätta driva vår bank, stå för fortsatt utlåning och möjligheter till sparande för både nuvarande och nya kunder. Vi ska hålla verksamheten igång, finnas tillgängliga för kunderna, möta upp kundernas finansiella behov, samtidigt som vi följer händelsutvecklingen noga, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Informationen uppdateras löpande vid behov. 

Har banken öppet som vanligt?

Med anledning av corona-situationen kan vi behöva göra på annat sätt, men har givetvis öppet för att kunderna ska kunna uträtta sina bankärenden så smidigt som möjligt. Våra tjänster inom utlåning och sparande fungerar på vanligt vis. Vi har bibehållen god tillgänglighet och kunderna kan kontakta banken på flera olika sätt utifrån vad som passar dem bäst. Kundservice nås precis som vanligt på telefon 0771-44 00 20, via chatt eller e-post kundservice@landshypotek.se helgfria vardagar klockan 08.00–17.00.

För personliga möten följer vi myndigheternas rekommendationer och uppmanar våra kunder att göra detsamma. Någon absolut avrådan mot besök finns alltså i dagsläget inte, däremot iakttar vi varsamhet, både med hänsyn till våra kunder och medarbetare.

Kunder som vill ansöka om finansiering för jord- eller skogsbruk rekommenderas att använda vår Digitala ansökan – en ny väg för jord- och skogsbrukskunder att låna på banken. Motsvarande digitala möjlighet för låneansökan finns för bolånekunder och tryggt sparande kan också öppnas digitalt.

Amorteringsfrihet på bolån – vem kan ansöka och hur går det till?

För Landshypoteks bolånekunder som drabbas ekonomiskt i samband med Corona-situationen erbjuder banken möjlighet att ansöka om tillfällig amorteringsfrihet under en period på sex månader. Det är i linje med Finansinspektionens information per den 17 mars om att inkomstbortfall på grund av corona räknas som särskilt skäl för undantag från amorteringskravet.

Fyll i ansökan om amorteringsfrihet för bolån. Skriv ut och signera ansökan och skicka därefter in den till oss i ett meddelande i Internettjänsten eller genom att posta den.
Tänk på att ansökan måste vara underskriven för att vi ska kunna hantera den. Väljer du att skicka in den via Internettjänsten behöver du skriva ut och skanna in eller fota av din ansökan innan du skickar den till oss.

Hur är banken bemannad med anledning av corona?

Landshypotek Bank följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Medarbetare med någon form av sjukdomssymptom stannar hemma, liksom personer som nyligen rest i riskområden. Vi undviker längre resor och tar om möjligt möten på distans. I Stockholm, där myndigheterna önskat undvika pendling till och från arbetsplatsen, arbetar fler från hemmet. Vi har goda möjligheter till distansarbete och gör allt för att detta inte ska påverka vår verksamhet eller vår kundkontakt på ett negativt sätt.

Bra att tänka på innan eventuellt besök

Kunder som har eller nyligen haft symptom på förkylning, eller de senaste 14 dagarna rest i något särskilt riskområde, uppmanas att kontakta oss via telefon eller digitalt. Genom att följa expertmyndigheternas rekommendationer kan vi gemensamt begränsa smittspridningen.

Vad mer gör banken den här exceptionella perioden?

Vi på Landshypotek Bank följer utvecklingen noga varje dag. Vi har särskilda arbetsgrupper för kontinuitets- och informationsfrågor som kan uppkomma med anledning av corona-situationen. Bankledningen har dagliga avstämningar för att bedöma läget. Att hålla verksamheten igång, vara tillgängliga för kunderna och följa händelseförloppet noga är högsta prioritet.

Frågor och svar på landshypotek.se uppdateras löpande.  

Till Frågor och svar