Tio nya ledamöter hälsas välkomna till Landshypotek Ekonomisk Förening

Vi hälsar de tio nyvalda ledamöterna i Landshypotek Ekonomisk Förenings regionstyrelser varmt välkomna. De är alla utsedda av medlemmarna. Tillsammans med runt 110 andra förtroendevalda i föreningsstyrelsen, regionala styrelsen och valberedningen företräder de närmare 38 000 jord- och skogsbrukande medlemmar i en av Sveriges största kooperativa föreningar.

  - Det är härligt att kunna välkomna så många nya starka krafter till föreningen. Tillsammans har de så mycket erfarenheter att bidra med i vårt nätverk; både som egenföretagare inom jord och skog och från andra uppdrag. Jag ser fram emot att driva föreningsfrågorna vidare tillsammans med dem och alla andra engagerade förtroendevalda, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening. Att sju av de tio är kvinnor är också roligt. Runt 40 % som arbetar inom jordbruket är kvinnor, men i föreningen har männen varit lite överrepresenterade. En mix av både ålder och kön är att föredra tycker jag.

Här är de tio nya ledamöterna

Charlotte Malmqvist 38 år – region Småland m fl provinser
Charlotte driver lantbruk på heltid på Stjärnvik Säteri en mil söder om Växjö. På gården har hon fårproduktion med slaktlamm, skog, gårdsbutik och ett bed & breakfast. Intresset för fastighetsvärdering och insikterna Charlotte fick med sig från Landshypoteks Framtidsgrupp gjorde att hon tackade ja till uppdraget som förtroendevald i region Småland när frågan kom. Charlotte är positiv och idérik vilket är en styrka i uppdraget att företräda Landshypotek Ekonomisk Förening.

Erica Pershagen 27 år – region Gävle Dala
Erica jobbar till vardags på Stora Enso som hållbarhetsansvarig för bolagets egen skog. Hon bor på föräldrargården söder om Falun där det både bedrivs växtodling och tjuruppfödning. Här finns även dikor och skog att ta hand om. Erica ser fram emot att lära känna Landshypotek än bättre, knyta nya kontakter och få lära sig mer om värderingsarbetet.

Erik Persson 47 år – region Örebro
Erik driver jordbruk med dikouppfödning tillsammans med sin bror på gården Skrikarhyttan utanför Nora. Utöver arbetet med gården och fastigheterna jobbar Erik halvtid inom skogsindustriell forskning och utveckling; delvis i bolag som jobbar med användningen av träfibrer som ersättare av plast. Engagemanget i Landshypotek kommer av ett stort intresse för jord- och skogsbruksfastigheter. Erik var också med i Landshypotek Ekonomisk Förenings Framtidsgrupp för ett par år sedan.

Jennie Hellman 41 år – region Norr
Jennie bor på en skogsgård i Luleå kommun och är anställd som underhållschef på SCA:s sågverk i Munksund. Hon ingick tidigare i valberedningen, men ser nu fram emot att axla ambassadörsrollen. För som hon säger ”Det är enkelt att gilla Landshypotek. Jag delar värderingarna och är stolt över att få representera medlemmarna och det föreningen och banken står för".

Louise Änggård 51 år – region Mälarprovinserna
Louise hör hemma på Margrethelunds Gård i Åkersberga. Här drivs inackorderingsverksamhet för hästar och uthyrning av bostäder och lager. Dessutom finns lite skog. Förutom arbetet på gården jobbar hon deltid med att sköta om kansliet för Sveriges Jordägarförbund. Louise ser fram emot att få möjligheten att sätta sig in i andra verksamheter genom föreningsarbetet och värderingsuppdraget tycker hon ska bli spännande.

Malin Indebetou 41 år - region Älvsborg m fl län
Malin bor tillsammans med familjen på Munkebo Gård i Hjo. Primärversamheten här är slaktkycklingproduktion, men de odlar också spannmål och har bärodling och skog. Malin har en tidigare bakgrund från bankverksamhet till lantbrukskunder och tycker att det kundägda lockar särskilt med Landshypotek. Hon ser fram emot att återkomma till fastighetsvärderingsbiten, men också att knyta nya nätverk och få fylla på med ny kunskap.  

Marie Larsson 44 år – region Wermland
Marie hör hemma på Enkullens Gård mellan Kristinehamn och Karlstad. Där bedriver hon nötköttsproduktion med dikouppfödning och växtodling med vall och spannmål. Marie har alltid haft ett intresse för ekonomi och företagande. Det är delvis det som gör att hon tycker att uppdraget som förtroendevald i Landshypotek kändes lockande. Landshypotek har en sund form för att låna ut pengar tycker Marie. Det är viktigt att ge goda förutsättningar för kommande generationer att kunna jobba inom lantbruket och producera bra mat. Det hoppas Marie kunna bidra till genom sitt engagemang.

Peter Knutsson 57 år – region Skåne
Peter är lantbrukare på den egna gården i Påarp. Här finns 600 ha växtodling och 1 000 grisplatser. Bank, finansiering och samhällsfrågor intresserar honom och han ser fram emot att som ledamot kunna sätta sig in i ägarfrågorna, som är en viktig del av det svenska lantbruket.

Richard Folin 48 år – region Örebro
Richard är civilingenjören som valde att lämna jobbat på Atlas Copco för att på heltid jobba med skogsbruket hemma på gården Sickelsjö utanför Arboga. Jordbruket är utarrenderat, men på gården finns utöver skogsbruket uthyrningsverksamhet och jaktturism. Det var vid en värdering av den egna gården som Richard blev tipsad av Lars-Johan Merin, ordförande i region Örebro, om att engagera sig i Landshypotek.

Sandra Andersson 40 år – region Småland m fl provinser
Sandra är f.d gymnasielärare, men arbetar numera heltid på familjegården Stävlö, en mil norr om Kalmar. Här bedrivs både växtodling och kycklingproduktion och så har de lite skog. Sandra är intresserad av det mesta inom lantbruk, svenska jordbruksfrågor och djurhållning och ser mycket fram emot rollen som förtroendevald och ledamot i Småland med omnejd.