Vd har ordet: Trygga i en orolig värld

"I vårt resultat för det första kvartalet ser vi endast mindre spår av den dramatik som den senaste tiden präglat världen och världens finansiella marknader. Intjäningen har varit stabil, även om vi under kvartalet hade förväntat oss en större volymtillväxt. Bekämpningen av covid-19 har givetvis påverkat oss; både som bank i en omvärld där de ekonomiska förhållandena helt förändrats och i vår roll som arbetsgivare med samhällsansvar." Det säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, när han kommenterar årets första delårsrapport.

I början av året kunde vi, utan att förstå omfattningen, läsa om det särskilt smittsamma viruset som spreds i Wuhan. Snart var epidemin världsomfattande. Åtgärderna mot smittspridningen har skapat stor ekonomisk turbulens och fallande tillväxt. Den konsumentnära detaljhandeln, restaurang- och besöksnäringen har fått se sina intäkter falla dramatiskt. Stimulanspaketen har avlöst varandra. Den ekonomiska krisen är av ett slag och har ett förlopp som vi tidigare inte upplevt. Krisen är en realekonomisk kris och således inte finansiell. Tidigare erfarenheter saknas, landskapet är nytt och det är svårt att hitta rätt medel för att lindra effekterna. Det kommer säkert behövas mer av direktstöd till drabbade företag och medborgare.

Hur påverkar allt det som sker Landshypotek, våra kunder och vår affärsmodell?

Lantbrukare har ännu inte varit påverkade i samma höga grad som en del andra företag. I närtid kan det uppstå problem med arbetskraft. På lite längre sikt kan den diskussion som nu uppkommit om självförsörjningsgrad, närodlat och beredskapslager förhoppningsvis gynna de gröna näringarna. Skogsindustrin har påverkats tydligare. Avverkningsgrupper står stilla, virkespriser faller och industrin har problem med avsättning. På sikt bör dock industrin återhämta sig när samhället går igång igen.

Bolånekunderna och landsbygdsboende med tjänsteinkomster riskerar att påverkas med det minskade antalet arbetstillfällen och nedgången i konjunkturen. Här görs mycket från staten för att hålla nere räntorna och säkra täckning för hushållens kostnader. Vi vet att vi gör skillnad för konkurrensen på marknaden. Under kvartalet korade Villaägarna oss till bästa bolånebanken 2019. Landshypotek Bank står stadigt finansiellt. Vi och våra kunder kommer att påverkas, men vi bedömer att vi kommer att klara den troligt stundande lågkonjunkturen bra.

Vi har ett särskilt ansvar att fortsätta driva vår bank i denna turbulenta tid

Att stå för fortsatt utlåning och möjligheter till sparande för både nuvarande och nya kunder är för oss ett samhällsuppdrag vi står för, vårdar och utvecklar. Det är, om möjligt, än viktigare just nu i denna exceptionella tid. Vi har därför jobbat systematiskt med löpande aktiviteter och bedömning av verksamhetspåverkan för att säkerställa en så normal drift som möjligt av vår bank. Vi har haft tät kontakt med myndigheterna och bedömt de ekonomiska insatser och verktyg som regering och myndigheter har aviserat för såväl hushåll som företag.

Vi har förstärkt kunddialogen. Vi har en tradition sedan 1836 att vara nära och stödja våra kunder i både med och motgång. Vi vill givetvis ha en nära dialog när vi nu möter nya och annorlunda prövningar. Styrelserna i den ekonomiska föreningen respektive banken har beslutat att skjuta fram stämmorna för att följa händelseutvecklingen och kunna ta beslut med bästa möjliga underlag. Vi har att ta hänsyn till det särskilda ansvar som vi banker har att även i denna situation säkra utlåning och vara en trygg del i samhällsekonomin. Samtidigt bygger vår affärsmodell på att vi kan ge utdelning till föreningens medlemmar, våra kunder och tillika ägare. Vår utdelning är en del av en cirkulär ekonomi som stärker de svenska skogs- och jordbrukarna. 

Sammanfattningsvis har det varit ett turbulent kvartal där vi måste fortsätta att driva och utveckla vår bank. Vi är trygga i vår affär, vi vill och har kapacitet att fortsätta växa. Vi är måna om våra kundrelationer och är öppna för nya kunder. Vår affärsmodell är robust och vi vill fortsätta att stödja den gröna sektorn! Vi behövs som bank, kanske särskilt i denna tid.

Hälsningar

Per Lindblad, Vd landshypotek Bank