”Vi har ett samhällsansvar att driva banken och möta kundernas behov även i denna tid”

Landshypotek Bank förhåller sig liksom alla andra till den speciella situation som råder med anledning av Corona/Covid-19. Kundkontakten kan behöva anpassas, samtidigt är banken mån om att driva en fortsatt välfungerande verksamhet med utlåning och sparande till såväl jord- och skogsbruksföretagare som privatsparare och bolånekunder.

– Vi har alla ett ansvar för att göra vårt för folkhälsan i denna speciella tid. Samtidigt har vi ett särskilt ansvar för att fortsätta driva vår bank. Att stå för fortsatt utlåning och möjligheter till sparande för både nuvarande och nya kunder är för oss ett samhällsuppdrag vi står för, vårdar och utvecklar. Det är, om möjligt, än viktigare just nu, i denna exceptionella tid, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Många hushåll och företag kan komma att påverkas av den historiska situationen. Just därför behövs en fungerande bank som finns tillgänglig för kunderna och möter upp kundernas behov av att låna och spara. Landshypotek Bank har också tät kontakt med myndigheterna och bedömer kundmöjligheterna med de ekonomiska insatser och verktyg som regering och myndigheter har aviserat för såväl hushåll som företag.

Landshypotek Bank ägs av jord och skogsbrukskunderna – och har därmed en tradition av att vara nära sina kunder. Alltsedan 1836, genom Landshypoteks hela historia, har styrkan och tryggheten i samverkan varit grundläggande.

– I tider då många upplever oro är det extra viktigt att stå bakom våra kunder och att vi håller igång vår verksamhet. Vi har i närtid goda erfarenheter av att tillsammans med kunderna göra det bästa i en svår situation. Dialogen mellan oss och kunderna var helt avgörande för att många av våra kunder skulle klara prövningarna efter 2018 års torka. Vi vill ha samma nära dialog när vi nu möter nya och annorlunda prövningar, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Som en av Sveriges till utlåningen tio största banker har Landshypotek Bank särskilda rutiner för att säkerställa att verksamheten fortskrider utan störningar. Banken agerar i linje med myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning och säkerställa en trygg arbetsplats. För personliga möten är banken särskilt varsamma och uppmanar kunderna att vara detsamma. Flera digitala vägar finns både för ansökningar till spara och låna, och för fortsatt kontakt. Bankens medarbetare gör sitt yttersta för att vara tillgängliga, lyssna och svara på frågor.

På hemsidan uppdaterar Landshypotek Bank regelbundet aktuell information för att underlätta för kunder och medlemmar.

Kundservice nås precis som vanligt på telefon 0771-44 00 20, via chatt eller e-post kundservice@landshypotek.se helgfria vardagar klockan 08.00–17.00. Banken finns på Facebook, Twitter, Linkedin och Instagram. Flera av bankens ledare finns också närvarande och tillgängliga bl.a. på Twitter. De digitala ansökningsmöjligheterna är öppna dygnet runt.