”Vi vill möta kunderna på andra sätt än andra banker, närmare och mer engagerat”

I ledaren i januarinumret av tidningen Medlemsaktuellt som nu skickas ut till bankens alla jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmar summerar Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, utvecklingen under det gångna året och stegen som tas för att bli en ännu bättre bank.

  –När vi vid den här tiden förra året gjorde en årssummering var sommarens torka nära. Att förhålla sig till vädret är en del i att vara lantbrukare, men sommaren 2018 var något utöver det vanliga. Under det gånga året har många företagare återhämtat sig. Det visar den otroligt starka kraften som finns hos landets lantbrukare. Under året har jag gång på gång fått chans att återkomma till styrkan och konstaterat: vilka fantastiska lantbruksföretagare vi har i det här landet!

Så inleder Per Lindblad ledaren i tidningen Medlemsaktuellt som under vecka 4 kommer i alla jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmars brevlådor tillsammans med årsbeskedet.

På Landshypotek Bank har utvecklingen fortsatt under 2019. Som första bank öppnades en digital låneansökan för jord- och skogsbrukskunder. Lantbrukare har tidigare inte haft möjligheten att söka om lån digitalt, som sedan tidigare funnits för andra kundgrupper på bankmarknaden. Intresset har varit stort. Många kunder har redan prövat den nya digitala möjligheten, som kompletterar den även i övrigt stärkta kundkontakten för jord- och skogsbruksunder.

En väv av kompetens och ingångar utvecklas för att på bästa sätt möta kunderna

Hittills har kunder som driver företag på en jord- och skogsbruksfastighet blivit hänvisade till ett kontor för en personlig kontakt. Per lyfter fram den fortsatta utvecklingen av den kundmötande organisationen för att ännu bättre kunna möta frågor och behov kring lån och sparande.

  –Nu byggs fler kontaktvägar upp och en bättre gemensam styrka i banken. Vi vill möta fler kunder och vi vill möta kunder på fler sätt, berättar Per. Den lokala närvaron, det personliga i kontakten och kontoren kommer att finnas kvar, men fram växer fler kanaler och också en specialisering och samhörighet på både regional och nationell nivå.

Att Landshypotek som jord- och skogsbrukarnas egen bank också har ett särskilt ansvar att se finansiella möjligheter i de gröna näringarna är något som Per återkommer till.

2018 visade Landshypotek Bank upp det svenska hållbara skogsbruket för investerare genom att ge ut världens första säkerställda gröna obligation helt byggd på de svenska skogarna. 2019 gavs ytterligare en ny grön obligation ut. Banken reagerade även kraftfullt på det förslag som diskuteras inom EU och som riskerar att definiera bort den svenska skogen som icke hållbar för gröna investeringar. Många aktörer både inom skogsnäringen och i övrigt följde reaktionen mot det.

Jord- och skogsbrukskunderna äger en bank som har en grundtrygghet, men som också stärkts och blivit allt stabilare

Den grundläggande kapaciteten för tillväxt och ekonomiskt resultat kommer ständigt medlemmarna till del, i form av utveckling och utdelningen.

  –Vi är förutsägbara i vår utlåning och trygga i vår kompetens. Men framförallt tar vi i kundmötet avstamp i vårt DNA och vår värdegrund med de starka rötterna i jord och skog och det medlemsägda – det som gör oss unika och som leder oss på en egen utvecklingsväg för att bli bäst på marknaden för våra kunder och ägare.

Det säger Per och avslutar med att betona att framtiden skapas tillsammans med kunderna, i en rörelse som bygger på ömsesidigt förtroende och en gemensam dialog.