147 miljoner delas ut till lantbrukskunderna

Landshypoteks utdelning är en del av en cirkulär ekonomi och unik på marknaden. På stämman i april togs beslutet att utifrån det starka resultatet 2020 dela ut 147 miljoner kronor till medlemmarna. Nu betalas återbäringen ut, vilken motsvarar 8 procent av insatskapitalet. 

Bankens jord- och skogsbrukande och gårdsboende lånekunder bygger med sina insatser Landshypoteks eget kapital och får ta del av vinstmedlen. Att medlemmarna ställer upp för sin bank och banken ger tillbaka är själva grunden för Landshypoteks affärsmodell. I höst är det tionde året i rad som medlemmarna erbjuds att investera i sin egen bank och får ta del av resultatet i form av utdelning. 

  – Utdelningen är en grundstomme i vår verksamhet och vi är glada att vi återigen kan ge Landshypoteks medlemmar en god återbäring. Med utdelningen bidrar vi till välbehövliga investeringar på gårdar runt om i landet och ger svenska jord- och skogsbrukare möjligheter att utveckla och växa sina företag och gårdar, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Så fördelas utdelningen över landetSå fördelas Landshypoteks utdelning över landet

 

Historisk utdelning

År Utdelning (% på insatskapitalet) Utdelning (kronor)
2020 8% 147 miljoner
2019 8% 141 miljoner
2018 8% 138 miljoner
2017 9% 153 miljoner
2016 10% 158 miljoner
2015 10% 149 miljoner
2014 12% 164 miljoner
2013 11% 142 miljoner
2012 11% 149 miljoner

Utdelningsbesked på väg

Du som är medlem kommer att få ditt utdelningsbesked både i Internetbanken och via post under vecka 43-44. För mer information om utdelningen och möjligheten att investera, se landshypotek.se/investera