147 miljoner föreslås i medlemsutdelning till lantbrukskunderna

Styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening föreslår en utdelning på 147 miljoner kronor till föreningens 37 000 medlemmar, lantbrukskunder hos Landshypotek Bank. Det framgår av föreningens årsredovisning som publiceras i dag.

Landshypotek Bank ägs av cirka 37 000 kunder, som alla lånar till jord och skog och är organiserade i en ekonomisk förening. I samband med att ägarföreningen, Landshypotek Ekonomisk Förening, nu presenterar sin årsredovisning för 2020, föreslår styrelsen en utdelning på 147 miljoner kronor till medlemmarna.

Sedan tidigare har banken med det starka resultatet för 2020 som grund avsatt 163 miljoner kronor i koncernbidrag till den ekonomiska föreningen. Föreningsstyrelsen föreslår nu stämman 28 april att besluta om en utdelning om 147 miljoner kronor, vilket motsvarar åtta procent på medlemmarnas insatser. Själva utdelningen är, om stämman tar beslut, planerad till oktober. Landshypoteks ekonomi och förslag till utdelning kommer nu att presenteras för medlemmarna på regionmötena som hålls runt om i landet med start i morgon.

– Utdelningen är en grundstomme i vår verksamhet och vi är glada att vi åter kan föreslå en god utdelning. Landshypotek finns till för lantbrukaren. Med utdelningen bidrar vi till välbehövliga investeringar på gårdar runt om i landet och ger svenska jord- och skogsbrukare möjligheter att utveckla och växa sina företag. Vi fortsätter stärka den svenska livsmedelsförsörjningen och företagandet på landsbygderna, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypoteks utdelning, där bankens kunder med sina insatser bygger eget kapital och får del av vinstmedlen, är en del av en cirkulär ekonomi och unik på marknaden. Totalt har Landshypotek Ekonomisk Förening delat ut 1,2 miljarder kronor de senaste åtta åren. Många medlemmar har genom egen investering valt att öka sin insats i Landshypotek. Totalt ökade medlemmarna sina investeringar med 67 miljoner kronor under 2020.

Mer om föreningens verksamhet finns att läsa i Årsredovisning 2020 för Landshypotek Ekonomisk Förening.

Mer information om de digitala regionmöten som nu hålls runt om i landet finns här.