Att gå från bolåneuppstickare till nöjda låntagare

Idag, torsdag 9 september, hålls SvD Bank Summit där företrädare från de svenska bankerna samlas för att utbyta erfarenheter kring framtidens föränderliga förutsättningar inom banksektorn. Landshypoteks affärschef Catharina Åbjörnsson Lindgren är en av gästtalarna. 

Behovet av innovation och snabbrörlighet har ökat; inte minst genom att restriktioner och distansering gjort att både bankerna och kunderna har behövt anpassa sig till en högre grad av digitalisering. På SvD Bank Summit 2021 delas viktiga lärdomar och möjliga vägar framåt. 

Mycket av Landshypoteks ständiga utvecklingsarbete handlar om att göra kontakten med banken så tillgänglig, smidig och enkel som möjlig. När Landshypotek under hösten 2017 tog klivet in på bolånemarknaden med en helt digital ansökan och transparant prissättning var det något nytt. Catharina Åbjörnsson Lindgren tar deltagarna med på resan från ny bolåneaktör till etablerad utmanare med över femton miljarder kronor utlånade till husägare runt om i landet.

– Genom  digitalisering såg vi bland annat möjligheter för fler att ta del av Landshypoteks lån. I satsningen har vi byggt på vilka vi är och vad vi står för. Allt fler har hittat oss och uppskattat vår tillgänglighet och enkelhet, trygghet utifrån vår erfarenhet, konkurrenskraftig ränta och berättelsen om vår kundnära bank, konstaterar Catharina.