Korg med äpplen

Augustis snitträntor för bolån

Landshypotek erbjuder fortsatt konkurrenskraftiga räntor på bolånemarknaden. Kunder som i augusti tecknade bolån med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,17 %. 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,05 % respektive 1,15 %. De som valde 1 års bindningstid fick i snitt 1 % i ränta.

Landshypotek Bank har lånat ut till mark och fastigheter för jord- och skogsbruk i snart 200 år. För några år sedan öppnade banken även för bolån till villa, framförallt för kunder som vill flytta sina lån från en annan bank. 

Intresset från landets villaägare har varit stort. Vid halvårsskiftet hade Landshypotek lånat ut över 15 miljarder till bolånekunder över hela Sverige. Banken har en öppen och tydlig räntesättning. Kunden kan själv se räntan på olika bindningstider utifrån belåningsgrad, utan föregående samtal med banken.

  – Vi har hela tiden sett ett växande intresse, där allt fler söker sig till våra bolån. Kunderna tycks uppskatta våra konkurrenskraftiga räntor i kombination med trygghet, enkelhet och transparens. Vi jobbar hårt för att på bästa sätt kunna möta den växande efterfrågan, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån