Förslag om taxonomin drabbar skogsägare

Från Landshypotek har vi under en längre tid pekat på hur viktigt det är att EU-kommissionens förslag på en s.k. taxonomi för hållbara investeringar utformas på ett sådant sätt att den tar vara på skogens nyckelroll för en grön omställning. Igår presenterade Kommissionen sitt förslag. Samtidigt som det har blivit något bättre än de tidigare versionerna riskerar det tyvärr att stänga ute svenskt skogsbruk från gröna investeringar. Idag har vi skickat ut ett pressmeddelande där vi ger vår syn på EU-kommissionens förslag.