Fortsatt konkurrenskraftiga snitträntor för Landshypoteks bolån under november

Landshypotek Bank fortsätter att erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor. Det visar sammanställningen av snitträntorna för november.

Kunder som tog ett bolån med 3 månaders bindningstid hos Landshypotek Bank under november fick i snitt en ränta på 1,17 %. De som valde 1 års bindningstid fick i snitt 0,99 % i ränta, medan bankens bolån med 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,09 % respektive 1,23 %.

Intresset från landets villa- och fritidshusägare att flytta sitt bolån till Landshypotek Bank är fortsatt stort. Nyligen passerade den totala utlåningsvolymen för bolånen 18 miljarder kronor.

– Vi har haft ett år som överträffat våra förväntningar och november slår rekord i nya bolån till kunder. Det är glädjande att se att intresset för oss på marknaden fortsätter att växa och att allt fler blir kunder hos oss, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Här ser du Landshypotek Banks aktuella bolåneräntor.