Fortsatt konkurrenskraftiga snitträntor för Landshypoteks bolån under oktober

Landshypotek Bank fortsätter att erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor. Det visar sammanställningen av snitträntorna för oktober.  

Kunder som tog ett bolån med 3 månaders bindningstid hos Landshypotek Bank under oktober fick i snitt en ränta på 1,17 %. De som valde 1 års bindningstid fick i snitt 0,97 % i ränta, medan bankens bolån med 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,05 % respektive 1,15 %.

Intresset från landets villa- och fritidshusägare att flytta sitt bolån till Landshypotek Bank är fortsatt stort. Nyligen passerade den totala utlåningsvolymen för bolånen 17 miljarder kronor.

– Att så många av landets husägare har valt att flytta sina bolån till oss under året har överträffat våra förväntningar. Under våren och sommaren har vi jobbat hårt för att möta den ökade efterfrågan. Det är glädjande att se att intresset för oss fortsätter att växa, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Här ser du Landshypotek Banks aktuella bolåneräntor