Historiskt starkt halvår

Landshypotek har fortsatt att växa kraftigt med både fler kunder och ökade volymer. Det framgår av bankens delårsrapport och resultatet som presenteras i idag.

Det blev ett historiskt starkt halvår för Landshypotek. Tillväxten fortsätter inom både bottenlån till jord- och skogsägare och bolån. Totalt ökade utlåningen med hela 5,6 miljarder kronor. I kombination med god med god kostnadskontroll innebär tillväxten ett rörelseresultat på 219 miljoner kronor för banken de första sex månaderna.

– Landshypotek växer med fler kunder och ökade volymer i en takt som vi inte har sett förut. Den medvetna och successiva satsningen på fler kundgrupper har bidragit till bankens lånetillväxt och förbättrade resultat, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Positiv utveckling inom de gröna näringarna

  – Mycket är positivt för jord- och skogsbrukare, med ökat intresse för närproducerad mat, landsbygden och skogsrelaterade produkter och tjänster i samhället. Det låga ränteläget sänker dessutom de finansiella kostnaderna och ökar investeringsviljan inom lantbruket. Samtidigt kom vårsådden igång senare för många och det återstår att se hur skörden utvecklar sig. Inom skogsbruket finns det en oro för hur EU-kommissionens förslag kommer att påverka näringen, säger Per Lindblad.

Ränteläget, tillgången till kapital och efterfrågan skapar samtidigt stigande priser på tillgångar, vilket balanserar investeringsmöjligheterna. Att många tillgångspriser ökar märks också inom såväl bostadsmarknaden som på marknaden för jord- och skogsbruksfastigheter.

I Landshypotek Banks delårsrapport för januari – juni 2021 (pdf) kan du läsa mer om resultatet och Per Lindblads reflektioner över Landshypoteks utveckling. Här finns också utblickar mot omvärlden, inom finansmarknaderna och jord- och skogsbruksnäringarna.

Januari – juni 2021
jämfört med januari – juni 2020
• Rörelseresultatet uppgår till 219 (175) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 227 (183) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 472 (421) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 251 (244) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet med +2 (+4) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 88,6 (78,2) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,9 (14,6) mdkr.

April – juni 2021
jämfört med januari – mars 2021
• Rörelseresultatet uppgår till 103 (116) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 111 (116) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 239 (233) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 129 (122) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet med -2 (+4) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 88,6 (85,8) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,9 (14,7) mdkr.