Historiskt stark utlåningstillväxt under årets första kvartal

Landshypotek Bank inleder året med samma goda fart och momentum som avrundade 2020. Med 2,7 miljarder i utlåningstillväxt är årets första kvartal ett av de starkaste i Landshypoteks historia. Det framgår av delårsrapporten och resultatet som presenteras i idag.

Landshypotek hade ett riktigt bra sista halvår som avslutning på 2020. Den goda utvecklingen har fortsatt under första kvartalet 2021. Utlåningen till jord och skog är, och fortsätter att vara, Landshypoteks främsta styrka och etableringen som en stark utmanare på bolånemarknaden har tagits emot mycket positivt.

  – Intresset för Landshypotek är stort. Fler kunder hittar till oss och vi ökar vår utlåning till både nya och befintliga kunder inom såväl bolån som bottenlån till jord och skog. Vår utlåningstillväxt på 2,7 miljarder kronor under årets första tre månader är en av de starkaste i bankens historia, säger Landshypotek Banks vd Per Lindblad. 

Den mycket goda tillväxten ger ett bra resultat för kvartalet på 116 (99) miljoner kronor. Räntenettot uppgår till 233 (211) miljoner kronor och kostnaderna utvecklas enligt plan.

  – Vi fortsätter att bygga en stabil och hållbar bank på principer om att vara kundnära, enkla och öppna. Under kvartalet har vi lanserat flera digitala förbättringar för kunderna och öppnat för nya samarbeten med bland annat Avanza som ytterligare stärker oss,  säger Per Lindblad.

Positiv utveckling inom gröna näringarna

Flera branscher inom jord och skog har haft en gynnsam start på året, efter ett 2020 som generellt varit positivt för de gröna näringarna. Efterfrågan på svenska livsmedel har fortsatt att öka och prisnivåerna är relativt goda för spannmål, oljeväxter, kött och mjölk. Även marknaden för sågade trävaror går bra när många bygger om hemma och en god export driver på efterfrågan ytterligare.

I Landshypotek Banks delårsrapport för jan-mars 2021 (pdf) går det att läsa mer om resultatet, Per Lindblads reflektioner över Landshypoteks utveckling och hur året inletts för jord- och skogsbruksnäringen och på finansmarknaden.

 

Delårsrapporten i korthet

Januari – mars 2021 jämfört med januari – december 2020

• Rörelseresultatet uppgår till 116 (99) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 116 (93) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 233 (211) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 122 (120) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt med 4 (2) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 85,8 (77,1) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,7 (14,2) mdkr.

Januari – mars 2021 jämfört med oktober – december 2020

• Rörelseresultatet uppgår till 116 (106) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 116 (116) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 233 (235) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 122 (127) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt med 4 (4) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 85,8 (83,0) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,7 (14,7) mdkr.