Julis snitträntor för bolån

Landshypotek fortsätter att leverera konkurrenskraftiga räntor på bolånemarknaden. Kunder som i juli tecknade bolån med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,17 %. 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,05 % respektive 1,16 %. De som valde 1 års bindningstid fick 0,99 % i ränta.

Landshypotek fokuserar främst på bolånekunder som vill flytta sina lån från en annan bank. Bankens bolån har under våren fortsatt att växa i snabb takt och den totala utlåningsvolymen för bolån passerade nyligen 15 miljarder kronor.

  – Vi ser fortsatt att väldigt många söker sig till våra bolån. Jag tror att kunderna uppskattar att vi kan erbjuda riktigt konkurrenskraftiga räntor i kombination med trygghet, enkelhet och transparens. Samtidigt fortsätter vi att jobba stenhårt för att på bästa sätt möta den växande efterfrågan, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Här ser du Landshypotek Banks aktuella bolåneräntor