Junis snitträntor för bolån publicerade

Landshypotek fortsätter att leverera konkurrenskraftiga räntor på bolånemarknaden. De kunder som i juni tecknade bolån med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,17 %. 
2 och 3 års bindningstid snittade på 1,05 %, respektive 1,16 %. De som valde 1 års bindningstid fick 1,00 % i ränta.

Landshypotek fokuserar främst på bolånekunder som vill flytta sina lån från en annan bank.  Fler och fler husägare hittar till banken och utlåningen har under våren fortsatt att växa i snabb takt - mot 15 miljarder kronor.

  – Vi är fantastiskt glada över att det är så många som söker sig till oss och våra bolån. Det är ett kvitto på att vår idé om att erbjuda ett tryggt, transparent och konkurrenskraftigt bolån utan förhandling och krångliga villkor uppskattas av kunderna. Vi jobbar hårt på hela banken för att på bästa sätt kunna möta den växande efterfrågan, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.