Landshypotek Ekonomisk Förening håller föreningsstämma 28 april

På onsdag 28 april är det Föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening, som med sina 37 000 jord- och skogsbrukande medlemmar är en av landets största affärsdrivande kooperationer.

På årets digitala Föreningsstämma samlas fullmäktige, medlemsvalda representanter från Landshypoteks elva medlemsregioner, för beslut om bland annat årets utdelning och styrelse för föreningen. Inbjudna till stämman är även samtliga dryga 120 förtroendevalda för bred dialog om föreningen och den egna bankens utveckling.

– Stämman är föreningens högsta beslutande organ, samtidigt som vi använder tillfället för att både ta beslut, blicka tillbaka och fortsätta diskussion för att stärka medlemsorganisationen inom Landshypotek framöver, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening. 

Utdelningsbeslut tas under stämman

Utifrån Landshypotek Banks goda resultat 2020 föreslås stämman ta ett beslut om den av föreningsstyrelsen tidigare föreslagna utdelningen på 147 miljoner kronor.  Det motsvarar åtta procent på respektive medlems insatskapital och bidrar till en fortsatt utveckling av jord- och skogsbruket runt om i landet. Utdelningen föreslås ske i oktober. Då öppnar också möjligheten för att återinvestera utdelning för medlemmar som har insatser mellan fyra till åtta procent. Alla medlemmar kan alltid fylla på insatser upp till fyra procent.

I anslutning till stämman presenterar Ann Krumlinde, styrelseordförande för banken, och Per-Olof Hilmér, utvecklingen och framtidsplaner för bank och förening. VD Per Lindblad redogör under stämman för utvecklingen och resultatet i Landshypotek Bank under 2020.

Under stämmoförmiddagen presenteras också ett föredrag av Henrik Mitelman, finansanalytiker och prisbelönt krönikör på Dagens Industri.  

Stämman är öppen för särskilt inbjudna, d.v.s. valda i fullmäktige, förtroendevalda i Landshypotek Ekonomisk Förening och bankens medarbetare. Malin Svedberg och Martin Kihlberg från Landshypotek Bank är moderatorer.