Landshypotek justerar bolåneräntorna för längre bindningstider

Från och med den 2 november justerar Landshypotek sina räntor för några av de längre löptiderna på bolån. Anledningen är ökade upplåningskostnader som en konsekvens av att längre marknadsräntor på senare tid har stigit.

Förändringen gäller listräntor på bolån med 2, 3, 4, 5 och 8 års bindningstid.

Som bäst erbjuder banken fortfarande 1,04 procent i effektiv ränta för lån med 1 års bindningstid.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.