Landshypotek justerar bolåneräntorna för längre bindningstider

Från och med den 21 januari justerar Landshypotek sina räntor för de längre bindningstiderna på bolån. Anledningen är att räntorna stigit på den upplåning som banken gör på marknaden.

Förändringen gäller listräntor på bolån med bindningstider från 2 år och längre.

Som bäst erbjuder banken fortfarande 1,0 procent i effektiv ränta för lån med 1 års bindningstid.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.