Landshypotek medverkar på Borgeby Fältdagar

Förberedelserna inför Borgeby Fältdagar pågår för fullt. Igår spelades Landshypoteks panelsamtal in som sänds 1 juli.  Frågor som kommer att tas upp är bland annat hur lantbruksföretagarna mår ett halvår in i 2021 och hur känslan är i näringarna.

Borgeby Fältdagar är en central mötesplats för lantbrukssverige och därmed ett självklart sammanhang för Landshypotek att närvara under. Vanligtvis hålls en stor mässa i fält med 20 000 besökare där vi har möjlighet att mötas, delta i seminarier och nätverka. När mässan nu inte kan genomföras som vanligt arrangeras den i ett digitalt format som kompletteras med fältvandringar i begränsad skala.

Under juni månads första dag spelades Landshypoteks panelsamtal in. Det kommer att sändas 1 juli, med start klockan 09.00.  Frågor som kommer att tas upp är bland annat hur lantbruksföretagarna mår ett halvår in i 2021 och hur känslan är i näringarna. Det kommer även att pratas kring lönsamhet, investeringsvilja och den allt mer komplexa omvärld som lantbrukare påverkas av.

  – Känslan i korta drag är optimism, säger Malin Svedberg på Landshypotek Bank som modererar Landshypoteks panelsamtal.

Deltar gör även Helena Andersson, Regionchef på Landshypotek Bank, Lars-Inge Gunnarsson, lantbrukare på Skottorps Säteri i Laholm och förtroendevald i Landshypotek Ekonomisk Förening i Småland m fl. provinser, samt Marianne Andersson, lantbrukare på Viregård i Trelleborg och förtroendevald i Skåne.

Se hela programmet för Borgeby Fätdagar 29 juni - 1 juli 2021 här