Många kan tänka sig att flytta från stan

Hälften av de som bor i storstäder och storstadsnära kommuner kan tänka sig att flytta längre bort från stadskärnan. Och bland dem som upplever sig som trångbodda är det ännu fler som är öppna för att bosätta sig mindre centralt framöver. Det visar en undersökning som Landshypotek Bank låtit göra under våren.

Trenden har vänt. Fler flyttar från storstäderna än till dem. Från Stockholms län var exempelvis nettoutflyttningen 5 596 personer förra året, enligt statistik från SCB. I Göteborg och Malmö går det att se liknande mönster. 

Den undersökning som Landshypotek Bank låtit göra under våren - efter ett år med pandemin där många av oss tillbringat mer tid hemma - stärker bilden av att många kan tänka sig att lämna storstaden och även flytta längre ut från centralorterna.  

  • Hälften (50 %) av de som bor i storstäder och storstadsnära kommuner kan tänka sig att flytta längre bort från staden.
  • Bland allmänheten generellt kan fyra av tio (43 %) tänka sig att flytta längre bort från centralorterna.
  • Unga, 18–29 år, kan tänka sig det i ännu högre utsträckning (63 %). Likaså är medelålders personer, 30–49 år, i större omfattning än rikssnittet öppna för att flytta längre ut från en centralort (48 %)

  – Det har varit ett exceptionellt år. Många har hunnit fundera på sitt boende och vad som är viktigt. Förhoppningsvis öppnar det här upp för värderingar som bidrar till bättre möjligheter att bo, jobba och leva i hela landet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Mer än var tionde upplever sin bostad för liten

Många av oss har tillbringat mycket mer tid hemma det senaste året och bostaden har kanske även behövt fungera som både arbets- och/eller studieplats i större utsträckning. Undersökningsresultatet visar att mer än var tionde svensk (15 %) har upplevt sin bostad som för liten under coronapandemin. Och närmare sex av tio av dem som ser sig som trångbodda kan tänka sig att flytta längre bort från centralorten/stan.

  • Yngre personer, 18–29 år (31 %) och studerande (28 %) svarar i dubbelt så stor utsträckning än totalen att de upplevt sin bostadsyta för liten under coronapandemin.
  • Av de som bor i hyreslägenhet upplever nästan en tredjedel (28 %) att de är trångbodda
  • Närmare nio av tio (88 %) som bor i villa eller radhus ser däremot sin bostadsyta som lagom.
  • Drygt sex av tio (62 %) som ser sig som trångbodda har funderat på att flytta till en ny bostad under coronapandemin – och då gärna till ett hus. Det önskar mer än var femte (22 %).
  • Närmare sex av tio (59 %) av de som upplever sin bostad för liten kan också tänka sig att flytta längre bort från centralorten/stan.

   – Även om huspriserna generellt har stigit kraftigt på många håll i landet får du betydligt mer bostadsyta för pengarna utanför storstäderna. Andra värden, som närheten till friluftsliv och naturen och ökad möjlighet till distansarbete, lockar också allt fler att söka sig längre utanför tätorterna, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

 

Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Landshypotek Bank bland drygt 1 000 respondenter under mars 2021.

De väljer landet framför storstaden

Några som gjort slag i saken är familjen Fors. De hittade sitt drömboende i Odensala utanför Märsta. Nu ser de fram emot att komma på plats i den röda villan och gå på upptäcktsfärd i de nya omgivningarna.
Läs mer om familjens flytt till ett lantligare och större boende

Drömboendet - en villa på landsbygden

Villalivet lockar och en villa på landsbygden är en ohotad etta på listan över drömboenden sedan 2018. Det som drar är friheten, närheten till naturen och lugn och ro. Plus att man slipper ha grannar tätt inpå.
Se tidigare undersökningsresultat från Landshypotek Banks Boendebarometer