Skördetraktor på åker

Så är läget för lantbruken i skördetider

Förutsättningarna att bruka marken skiljer sig åt runt om i landet och från år till år. Att nyttja de möjligheter som finns på den egna arealen och anpassa sin produktion efter väder, växtodlingsplaner och efterfrågan är en naturlig del i att vara lantbrukare. Just nu handlar det om att ta hem skördarna. Landshypotek har tagit in och sammanställt regionala rapporter för att spegla läget i lantbruken – såväl nationellt som regionalt.

Spannmålsskörden lägre än fjolårets, men är bättre än snittet

Årets totala spannmålsskörd beräknas uppgå till 5,6–5,7 miljoner ton. Det är lägre än förra årets knappt 6,0 miljoner ton, men väntas ändå vara 6 procent högre än genomsnittet för föregående femårsperiod. Att spannmålsskörden ser ut att bli lägre beror på att vårsådden försenades i många delar av landet efter en kall vår med riklig nederbörd. En försenad start påverkar skörden negativt då plantan får kortare tid att utvecklas. Även sommarens relativt höga temperaturer med måttliga nederbördsmängder har lett till sämre avkastning per hektar.

Rekordstor sådd av höstvete med god etablering under 2020 gör att den totala skörden ändå är förhållandevis bra. Och prognosen för oljeväxter väntas bli högre än förra året. Bra har det också gått för vallskörden som har gett rekordstora volymer på många håll. En del lantbrukare uppges ha en viss utmaning att ta hand om allt foder.

  – I år har väderförhållande varit väldigt varierande, även inom snäva geografiska ytor. Ovanligt kylig vår, längre torrperiod under sommaren och senaste tidens kraftiga regnskurar har ställt till det för skörden på sina håll. Det gör att skillnaderna för utfallet runt om i landet verkar bli större än normalt. Totalt sett ser det acceptabelt ut, då den lägre skörden än föregående år delvis kompenseras av en högre prisbild, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Regionala variationer

De största åkermarksarealerna återfinns i Västra Götaland, följt av Skåne, Östergötland, Uppsala och Södermanlands län - och här finns många av Landshypoteks spannmåls- och växtodlade medlemmar. Så här beskriver två av föreningens regionordförande läget i sitt område.  

  – Det har varit stora variationer i skördeutfallet, vilket avspeglar det väder som varit. Vi ser vi ett avbräck på 35 - 55 % för en del producenter, medan det i andra områden är normal skörd, säger Stig Lundström, lantbruksföretagare utanför Kristianstad och ordförande i Landshypotek för region Skåne.

  – Priserna på både spannmål och oljeväxter har varit stabila, vilket har stärkt intäkterna för lantbruken i vår region. Vi ser också att konsumenterna i allt högre utsträckning efterfrågar svenska livsmedel. Det ger oss en framtidstro ute på gårdarna, säger Johan von Kantzow, lantbrukare i Minsjö i Söderköping och ordförande för Landshypotek i region Östergötland.

Vill du läsa mer om läget för lantbruket i ett specifikt område?

Landshypotek har även hört sig för om läget i lantbruket regionalt. Här kan du ta del av sammanställningarna. 

Läget i lantbruket – Blekinge (pdf)
Läget i lantbruket – Dalarna (pdf)
Läget i lantbruket – Gotland (pdf)
Läget i lantbruket – Gävleborg (pdf)
Läget i lantbruket – Halland (pdf)
Läget i lantbruket – Jämtland (pdf)
Läget i lantbruket – Mälardalen (pdf)
Läget i lantbruket – Norrbotten (pdf)
Läget i lantbruket – Skaraborg (pdf)
Läget i lantbruket – Skåne (pdf)
Läget i lantbruket – Småland (pdf)
Läget i lantbruket – Värmland (pdf)
Läget i lantbruket – Västerbotten (pdf)
Läget i lantbruket – Västernorrland (pdf)
Läget i lantbruket – Västra Götaland (pdf)
Läget i lantbruket – Örebro (pdf)
Läget i lantbruket – Östergötland (pdf)

Mer om utvecklingen inom jord och skog

I de finansiella rapporter som Landshypotek Bank publicerar kvartalsvis ingår också en sammanställning av utvecklingen inom jord- och skogsbruket. Här kan du ta del av den senaste.
Utvecklingen inom jord och skog, kvartal 2 2021